Universiteit Leiden

nl en

Liza van den Bosch

Universitair docent

Naam
Dr. L.J. van den Bosch
Telefoon
+31 71 527 3724
E-mail
l.j.van.den.bosch@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1483-2628

Liza van den Bosch is universitair docent bij de programmagroep onderwijswetenschappen bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Liza van den Bosch

Kort CV

 • 2022 - heden: Universitair docent bij de programmagroep Onderwijswetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • 2019-2022: Docent Onderwijswetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen.
 • 2014-2019: PhD, proefschrift ‘The role of linguistic diversity in early reading comprehension’ onder begeleiding van Prof. Ludo Verhoeven en Prof. Eliane Segers, Radboud Universiteit.
 • 2014: MSc ‘Educational Sciences: Learning in Interaction’ (cum laude), Universiteit Utrecht.
 • 2012: BSc Onderwijswetenschappen, Universiteit Utrecht.

Onderzoek

Het onderzoek van Liza van den Bosch is gericht op leesvaardigheid, taalontwikkeling en meertaligheid. Haar promotieonderzoek ging over begrijpend lezen bij beginnende lezers met verschillende taalachtergronden.

Publicaties


Wetenschappelijke publicaties

 • Bosch, L. J. van den. (2020). The role of linguistic diversity in early reading comprehension (Doctoral thesis, Radboud University, Nijmegen, the Netherlands).
 • Bosch, L. J. van den, Segers, E., & Verhoeven, L. (2019). The role of linguistic diversity in the prediction of early reading comprehension: A quantile regression approach. Scientific Studies of Reading, 23, 203-219. doi:10.1080/10888438.2018.1509864
 • Bosch, L. J. van den, Segers, E., & Verhoeven, L. (2018). Online processing of causal relations in beginning first and second language readers. Learning and Individual Differences, 61, 59-67. doi:10.1016/j.lindif.2017.11.007

Vakpublicaties

 • Bosch, L. J. (2020). Begrijpend lezen bij beginnende lezers met verschillende taalachtergronden. Onderwijsbrochure. Retrieved from: https://www.ru.nl/onderzoekindeschool/onderzoek/ primair-onderwijs/begrijpend-lezen-beginnende-lezers/
 • Bosch, L. J. van den, Segers, E., & Verhoeven, L. (2017). Begrijpend lezen bij eentalige en tweetalige kinderen. In R. van Steensel & E. Segers (Eds.), Succesvol lezen in het onderwijs (pp. 127-139). Delft: Eburon.
 • Bosch, L. J. van den, & Hilte, M. (2015). Het effect van auditieve ondersteuning bij de toets begrijpend lezen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54, 483-494.

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B05

Contact

Publicaties

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.