Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Good governance and the rule of law

Op welke manier ontwikkelt de ‘rule of law’ zich in Westerse samenlevingen in het licht van de opkomst en verspreiding van diverse digitale technologieën en hoe kan de rule of law invloed hebben op het gebruik en de verspreiding van deze technologieën.

Looptijd
2012 - 2016
Contact
Gerrit-Jan Zwenne

Vanwege de complexiteit van het onderzoeksobject zijn de onderzoeksvragen vaak multidisciplinair van karakter en beslaan meerdere juridische gebieden, variërend van privaatrecht tot strafrecht, maar ook bestuursrecht, privacy en gegevensbescherming, telecommunicatierecht, jeugdrecht, intellectuele eigendom (voornamelijk auteursrecht en octrooirecht), mediarecht en aanbestedingsrecht.

Vanwege de breedte van het onderwerp overschrijdt het onderzoek de traditionele grenzen en brengt daarmee ideeën uit diverse technische disciplines, media- en communicatiewetenschappen, (techniek)filosofie, criminologie, gedragseconomie, psychologie en vele andere velden bij elkaar.

Dit is de reden waarom het onderzoek bij eLaw een multidisciplinair en grensoverschrijdend karakter heeft. Deze multidisciplinariteit komt in de praktijk naar voren door een goede samenwerking met andere wetenschappelijke disciplines binnen de Universiteit Leiden en samenwerkingen met andere universiteiten, en in het bijzonder technische universiteiten. Daarnaast is de academische staf van eLaw afkomstig uit diverse domeinen, zowel uit het bedrijfsleven als uit de verschillende disciplines binnen de academische wereld. Bij eLaw werken niet alleen juristen, maar ook bijvoorbeeld filosofen, criminologen en wiskundigen. 

Gerelateerd onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.