Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Gebruikersgroepen

Welke juridische en reguleringsvraagstukken spelen er als kinderen, adolescenten of ouderen gebruik maken van het internet?

Looptijd
2012 - 2016
Contact
Simone van der Hof

Als we spreken over de eindgebruikers van het internet of andere technologieën denken we vaak aan één homogene groep gebruikers. Er is echter een grote diversiteit aan eindgebruikers, bijvoorbeeld als we kijken naar leeftijd of demografische achtergrond. Ieder type eindgebruiker heeft andere behoeften en potentiële kwetsbaarheden. Bovendien handelen eindgebruikers op het internet vanuit verschillende rollen of hoedanigheden, bijvoorbeeld als burger of als consument. Het gedrag, de rol en de behoeften van specifieke soorten eindgebruikers zorgen voor heel verschillende vragen en vereisen specifiek onderzoek. Bij eLaw zijn we geïnteresseerd in de juridische en reguleringsvraagstukken die spelen als kinderen, adolescenten of ouderen gebruik maken van het internet. Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd in de verschillende rollen van eindgebruikers. Hierbij valt te denken aan de rol van burger (in relatie tot de digitale overheid) of de rol van consument (elektronische handel).  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.