Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

EU-vergelijking gegevensbescherming

In het onderzoek wordt de situatie voor bescherming van persoonsgegevens vergeleken in acht Europese landen: Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Roemenië, Italië, Zweden en Nederland. De vergelijking tussen de landen is gericht op het overheidsbeleid voor bescherming van persoonsgegevens, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de implementatie van wet- en regelgeving en toezicht en handhaving.

Looptijd
2016 - 2017
Contact
Bart Custers
Financiering
European DPC project European DPC project

In opdracht van het ministerie van justitie vergelijkt eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie, de bescherming van persoonsgegevens in verschillende EU-landen. Aanleiding voor het onderzoek is een motie vanuit de Tweede Kamer, waarin de regering wordt verzocht onderzoek te laten uitvoeren naar de positie van Nederland met betrekking tot de bescherming van (informationele) privacy in vergelijking met andere EU-landen. Het onderzoek loopt van augustus 2016 tot en met mei 2017. Het onderzoeksteam bestaat uit Ilina Georgieva, Francien Dechesne, Simone van der Hof en Bart Custers.

Voor vragen over het onderzoek kunt u zich richten tot mr.dr.ir. B.H.M. (Bart) Custers (b.h.m.custers@law.leidenuniv.nl), hoofd onderzoek bij eLaw.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.