Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Intelligence in the Global South (GLOBALINT)

GLOBALINT is een baanbrekend onderzoek naar inlichtingendiensten in het ‘mondiale Zuiden’. De centrale vraag is ‘hoe beïnvloeden (on)democratische verschuivingen in politiek bestuur de inlichtingendiensten in de context van gewelddadig conflict?’

Looptijd
2024 - 2029
Contact
Zakia Shiraz
Financiering
FGGA Starter Grants FGGA Starter Grants

Spionage beperkt zich niet alleen tot de westerse wereld. De meeste staten, zowel groot als klein, hebben een aanzienlijke traditie van inlichtingen met meerdere veiligheidsorganisaties die betrokken zijn bij allerlei vormen van toezicht en spionage. Ondanks een halve eeuw aan academisch onderzoek naar inlichtingendiensten wordt dit vakgebied nog steeds gedomineerd door concepten en ervaringen uit westerse liberale democratieën, met name de Verenigde Staten en de ‘Five Eyes’ alliantie.

Dit project ontwikkelt een nieuwe onderzoeksrichting binnen de ‘Regional Intelligence Studies’ (RIS) die fundamentele vragen stelt over de evolutie van inlichtingendiensten in het mondiale Zuiden, specifiek gericht op de invloed van verschuivingen in bestuur en conflictdynamiek. Bovenal biedt deze studie unieke inzichten in de transformatie van inlichtingendiensten onder de omstandigheden van ‘nieuwe oorlogen’ in de eenentwintigste eeuw, gekenmerkt door een toename van terrorisme, gewelddadige interne conflicten en transnationale georganiseerde misdaad.

Afbeelding: The Economist

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.