Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Een nieuw tijdperk voor natuurbehoud met behulp van hyperspectrale en lidargegevens; de Oostvaardersplassen als casestudie

Dit project beoogt de ontwikkeling van geavanceerde data-analysemethoden voor monitoring en het vergroten van ons inzicht in de dynamiek van de biodiversiteit in natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen.

Looptijd
2021 - 2025
Contact
Peter van Bodegom

Tracking animals

De aardobservatiemethoden zijn de laatste tien jaar ongelooflijk verbeterd. Als gevolg daarvan komen toepassingen voor natuurbeheer in bereik, maar deze vereisen nieuwe ecoinformatica-instrumenten voor natuurbehoud, b.v. voor het opsporen van dieren op basis van hyperspectrale gegevens, en voor het koppelen van ruimtelijke en temporele patronen van dierbewegingen aan vegetatiekenmerken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.