Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Engels (MA)

Collegegeld

Voor de master lerarenopleiding aan de Universiteit Leiden betaal je het gereduceerde instellingstarief ter hoogte van het wettelijke collegegeld van €2.530 in collegejaar 2024-2025 (zowel voltijd als deeltijd). Dit geldt ook voor studenten die de opleiding volgen om een tweede eerstegraads onderwijsbevoegdheid te behalen.

Voor studenten van buiten Nederland met de nationaliteit van een land uit de EER, Suriname of Zwitserland (indien toelaatbaar) geldt geen hoger tarief.

Voor de volledige informatie over de hoogte van het collegegeld zie deze pagina

Studiekosten

Kosten van boeken en andere leermiddelen bedragen tussen de €200 en €300. Het maken van een poster bij Pedagogisch-didactisch handelen 2 kost ongeveer €10. Vanuit het ICLON wordt geen stagevergoeding aangeboden. Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.

Scholen kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Deze kun je bij de gemeente waar je staat ingeschreven krijgen. De kosten hiervoor verschillen per gemeente.

World Teachers Programme

Een buitenlandstage maakt onderdeel uit van het World Teachers Programme; de reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Dit zijn dus uitgaven naast de hierboven beschreven studiekosten.

Financiële ondersteuning en regelingen

Er zijn diverse financiële ondersteuningsregelingen specifiek voor studenten die van plan zijn om leraar in het voortgezet onderwijs te worden. Voorbeelden hiervan zijn: een jaar extra studiefinanciering en een tegemoetkoming in de studiekosten voor deeltijdstudenten. Of je in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming, hangt af van jouw persoonlijke situatie en het opleidingstraject dat je gaat doen.

Informatie over tegemoetkoming en subsidies voor leraren  staat vermeld op de website van DUO. Wij zouden je willen adviseren deze informatie goed door te lezen om te kijken wat op jou van toepassing is. Vul ook de regelingenhulp leraren in om snel een indicatie te krijgen van de regelingen die mogelijk op jou van toepassing zijn. Op de website Onderwijsloket vind je een beknopt overzicht van subsidies, tegemoetkomingen en regelingen voor leraren.

Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk om de lerarenopleiding te volgen naast een ww-uitkering. De Universiteit Leiden heeft hiertoe een raamovereenkomst afgesloten met het UWV. Voor meer informatie kun je terecht op de website van het UWV of bij je UWV-adviseur.

Terug naar

>> Aanmelding en toelating

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.