Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing (MA)

Over de opleiding

De lerarenopleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding die wordt aangeboden door het ICLON van de Universiteit Leiden. In de opleiding worden theorie en praktijk gecombineerd.

Opzet van de opleiding

De Lerarenopleiding (60 ECTS) is een traject van één jaar studie in voltijd, of van twee jaar studie in deeltijd. De opleiding omvat de volgende verplichte onderwijseenheden:

Studieonderdeel Studielast in EC
Leren en Instructie 3
Pedagogiek 5
Vakdidactiek 1  5
Praktijk 1 (inclusief supervisie) 17
Innovaties in onderwijs 3
Vakdidactiek 2 5
Vakdidactische verdieping 7
Praktijk 2 (inclusief supervisie) 15

Kijk voor een uitgebreide vakbeschrijving in de Studiegids.

Start opleiding 
De opleiding begint met een digitale startcourse inclusief verplichte startdag. De digitale startcourse kun je zelfstandig en in je eigen tempo volgen. De digitale startcourse is beschikbaar vanaf de vrijdag voor de startdag en dien je te doorlopen vóór aanvang van de startdag (plan het volgen van de digitale startcourse dus goed). De startdag zelf bestaat uit (online) bijeenkomsten onder begeleiding van een docent en er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. Informatie over hoe je de digitale startcourse en startdag kunt volgen, ontvang je tijdig van de onderwijsadministratie van het ICLON.  

Kennis en opdrachten worden in de praktijk toegepast en vanuit het instituut uitgevoerd. Omgekeerd worden vragen uit de praktijk op het instituut met behulp van de relevante theorie onderzocht.

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startdag direct met het praktijkdeel begint. Het praktijkdeel vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Het praktijkdeel kan ingevuld worden doormiddel van een stage of een baan. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

>> Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding

Je verwerft wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek, en leert het zelfstandig ontwikkelen, innoveren en onderzoeken in de beroepspraktijk.

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Aan het begin van de opleiding is ook op enkele vrijdagen onderwijs ingeroosterd. Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) evenals de ingeroosterde vrijdagen beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding en zelfstudie.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden. Het rooster van de opleiding volgt het schooljaar van scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Holland, de regio Midden.

 

 

Docenten hebben een complex beroep, zij vervullen meerdere docentrollen. Binnen de ICLON lerarenopleiding zijn zes rollen gedefinieerd die met elkaar de basis vormen voor een startbekwaam docent. Startbekwaam wil zeggen dat je voldoet aan de eindtermen van de ICLON lerarenopleiding. Deze eindtermen zijn gebaseerd op wettelijk geformuleerde bekwaamheidseisen. 

Centraal in de opleiding staat de rol van de docent als professional. In deze rol komen alle andere rollen bij elkaar, namelijk die van regisseur, pedagoog, vakdidacticus, lid van de schoolorganisatie en vakdidactisch onderzoeker.

De nominale studieduur van de deeltijdopleiding is twee jaar. Het programma omvat 30 EC per jaar (60 EC in totaal).

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut.

Daarnaast loopt het praktijkdeel van de opleiding. Studenten van de deeltijdopleiding zijn gemiddeld 1 tot 2 dagen per week op hun (stage)school. Voor deze dagen ben je afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf op school heeft. Die kunnen fluctueren en zijn dus vrijwel zeker over meerdere dagdelen (overdag) verdeeld.

Tevens besteed je tijd aan zelfstudie (hier is op de maandag ook ruimte voor), werk je aan opdrachten voor de opleiding, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig op een ouderavond, et cetera. Voor meer informatie over de deeltijdopleiding: neem contact op met de studieadviseur.

De deeltijdopleiding start alleen in september (niet in februari).

Screencast: opzet van de Lerarenopleiding

Bekijk de screencast

Michaël van der Meer

Vakdidacticus Godsdienst en levensbeschouwing

Michaël van der Meer

"Religie verdwijnt niet, maar verandert hooguit van vorm."

"Aan het einde van het vorige millennium, dus nog niet zo heel lang geleden, dacht bijna iedereen in het Westen dat godsdienst en religie een stille dood zouden sterven: 'God is dood!' (Nietzsche), 'secularisatie', en 'individuele bricolage' waren destijds de slagtermen. Toen kwam 9/11 en bleek - leuk of niet-leuk - dat religie niet verdwijnt. Ook in de klas is religie nog volop aanwezig, mede als gevolg van internationalisering en globalisering. Een heel enkele keer geeft dat een (gezonde) spanning, maar bijna altijd blijkt het een verrijking als leerlingen elkaars levensbeschouwingen (religieus of niet-religieus) leren kennen en gaan onderzoeken. Het vak levensbeschouwing en religie ondergaat op dit moment een drastische verschuiving van traditioneel godsdienstonderwijs via humanistische levensbeschouwelijke vorming naar een oriëntatie op wereldburgerschap waarin levensbeschouwing en religie voor alle vormen van onderwijs (dus ook openbaar onderwijs). Om die reden groeit de belangstelling voor het vak behoorlijk en zijn er ook behoorlijk wat vacatures te vervullen in dit vak. Zonder een gedegen training blijkt het echter nog niet zo eenvoudig mooie idealen in de praktijk om te zetten en te bestendigen. Zelf heb ik dat aan den lijve ondervonden: ik worstel, maar kom boven. De lerarenopleiding godsdienst en levensbeschouwing aan het ICLON biedt dan een zinvol klankbord voor de ontwikkeling in een beroep waar het kan gaan over de existentiële zaken van het leven, maar waar zin niet altijd gevonden wordt door pubers in een hectische en hedonistische samenleving."  

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.