Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Filosofie (MA)

Over de opleiding

De lerarenopleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding die wordt aangeboden door het ICLON van de Universiteit Leiden. In de opleiding worden theorie en praktijk gecombineerd.

Opzet van de opleiding

De Lerarenopleiding (60 ECTS) is een traject van één jaar studie in voltijd, of van twee jaar studie in deeltijd. De opleiding omvat de volgende verplichte onderwijseenheden:

Studieonderdeel Studielast in EC
Leren en Instructie 3
Pedagogiek 5
Vakdidactiek 1  5
Praktijk 1 (inclusief supervisie) 17
Innovaties in onderwijs 3
Vakdidactiek 2 5
Vakdidactische verdieping 7
Praktijk 2 (inclusief supervisie) 15

Kijk voor een uitgebreide vakbeschrijving in de Studiegids.

Start opleiding 
De opleiding begint met een digitale startcourse inclusief verplichte startdag. De digitale startcourse kun je zelfstandig en in je eigen tempo volgen. De digitale startcourse is beschikbaar vanaf de vrijdag voor de startdag en dien je te doorlopen vóór aanvang van de startdag (plan het volgen van de digitale startcourse dus goed). De startdag zelf bestaat uit (online) bijeenkomsten onder begeleiding van een docent en er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. Informatie over hoe je de digitale startcourse en startdag kunt volgen, ontvang je tijdig van de onderwijsadministratie van het ICLON.  

Kennis en opdrachten worden in de praktijk toegepast en vanuit het instituut uitgevoerd. Omgekeerd worden vragen uit de praktijk op het instituut met behulp van de relevante theorie onderzocht.

Het praktijkdeel vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startdag direct met het praktijkdeel begint. Het praktijkdeel vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Het praktijkdeel kan ingevuld worden doormiddel van een stage of een baan. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

>> Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding

Je verwerft wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek, en leert het zelfstandig ontwikkelen, innoveren en onderzoeken in de beroepspraktijk.

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Aan het begin van de opleiding is ook op enkele vrijdagen onderwijs ingeroosterd. Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) evenals de ingeroosterde vrijdagen beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding en zelfstudie.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden. Het rooster van de opleiding volgt het schooljaar van scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Holland, de regio Midden.

Docenten hebben een complex beroep, zij vervullen meerdere docentrollen. Binnen de ICLON lerarenopleiding zijn zes rollen gedefinieerd die met elkaar de basis vormen voor een startbekwaam docent. Startbekwaam wil zeggen dat je voldoet aan de eindtermen van de ICLON lerarenopleiding. Deze eindtermen zijn gebaseerd op wettelijk geformuleerde bekwaamheidseisen. 

Centraal in de opleiding staat de rol van de docent als professional. In deze rol komen alle andere rollen bij elkaar, namelijk die van regisseur, pedagoog, vakdidacticus, lid van de schoolorganisatie en vakdidactisch onderzoeker.

De nominale studieduur van de deeltijdopleiding is twee jaar. Het programma omvat 30 EC per jaar (60 EC in totaal).

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut.

Daarnaast loopt het praktijkdeel van de opleiding. Studenten van de deeltijdopleiding zijn gemiddeld 1 tot 2 dagen per week op hun (stage)school. Voor deze dagen ben je afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf op school heeft. Die kunnen fluctueren en zijn dus vrijwel zeker over meerdere dagdelen (overdag) verdeeld.

Tevens besteed je tijd aan zelfstudie (hier is op de maandag ook ruimte voor), werk je aan opdrachten voor de opleiding, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig op een ouderavond, et cetera. Voor meer informatie over de deeltijdopleiding: neem contact op met de studieadviseur.

De deeltijdopleiding start alleen in september (niet in februari).

Direct naar

>> Overzicht
>> Opleidingsvarianten
>> Aanmelding en toelating
>> Voorlichtingsactiviteiten
>> Contact

Dirk Oosthoek

Vakdidacticus filosofie

Dirk Oosthoek

“Denk zelf, spreek jezelf niet tegen en verplaats je in de positie van een ander.”

"Wijze woorden, ooit opgeschreven door Immanuel Kant en zeker van toepassing op het onderwijs in filosofie zoals dat in Nederland is ontwikkeld. Het is spannend en enerverend om op havo en vwo het avontuur aan te gaan met je leerlingen om te filosoferen over thema’s als emoties, mind-body, mondiale rechtvaardigheid, utopieen, de verhouding rede-religie of het goede leven. Bij vakdidactiek filosofie leer je op welke manieren je de leerlingen op een effectieve manier individueel of met elkaar tot een heldere en beargumenteerde gedachtengang kunt laten komen. Of dat nu is bij klassikale lessen, bij het schrijven van een filosofisch essay, bij het voeren van een socratisch gesprek of bij een filosofisch debat. Ik vind het prachtig dat ik naast het lesgeven in filosofie op havo en vwo, ook een bijdrage kan leveren aan de vorming van een nieuwe generatie docenten filosofie."

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.