Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Frans (MA) (120EC)

Toelatingseisen

Alle aanmeldingen voor deze masteropleiding worden beoordeeld door de Toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie doet een uitspraak over je toelaatbaarheid.

  • Heb je een universitaire bachelor Franse taal en cultuur, dan ben je direct toelaatbaar.
  • Heb je een (verwante) universitaire bachelor (zoals een bachelor Taalwetenschap, Liberal Arts & Sciences, Film- en literatuurwetenschap of Europese studies) afgerond, dan kun je worden toegelaten mits tenminste 60 EC aan verwante vakinhoud verdeeld over de door ICL beschreven kern- en subdomeinen Frans kan worden vastgesteld.
  • Heb je een afgeronde hbo-opleiding Leraar Frans (tweedegraads onderwijsbevoegdheid), dan kun je deelnemen aan de master na afronding van een pre-master van 60 EC waarin een bachelorscriptie is opgenomen.

Diploma's in het buitenland behaald?

Bovenbeschreven toelatingseisen zijn van toepassing indien het bachelordiploma in Nederland behaald is. Indien je een buitenlandse vooropleiding hebt, is een diplomawaardering nodig om na te gaan of dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlandse wo-niveau. Waardering van de relevante diploma’s (door het Admission Office van de Universiteit Leiden) vindt automatisch plaats bij aanmelding voor de Educatieve master. Een diplomawaardering van Nuffic is niet afdoende.

Aantoonbare beheersing van de Franse taal. De volgende eis is van toepassing:

  • Frans op niveau CEFR C1, zoals blijkt uit een geschikte test (DALF C1 met een C1-score voor elk van de subtests).

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist. Vandaar dat is vastgesteld dat iemand die geen diploma voortgezet onderwijs in Nederland heeft behaald en kan overleggen, blijk moet geven van een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands. Het niveau van het Nederlands wordt getoetst door middel van het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Een NT2-diploma is niet toereikend. 
Informatie over niveaus, toetsen en toetsmomenten vindt je op de website van het Talencentrum.

Door maatregelen in het kader van het coronavirus kan het zo zijn dat je jouw bachelordiploma niet kunt behalen voor 1 september 2020. In dat geval kun je, als je aan de twee volgende voorwaarden voldoet, toch beginnen met de Educatieve master per 1 september 2020:

  • Je hebt op 1 oktober 2020 alle studieonderdelen van je bachelor met een voldoende afgerond op maximaal 15 EC na. Met andere woorden: je moet dan minimaal  165 EC van de 180 EC behaald hebben. Op 1 oktober 2020 voert de onderwijsadministratie van het ICLON een controle uit.
  • Je moet je bachelordiploma uiterlijk 31 augustus 2021 behaald hebben. Op 1 september 2021 voert de onderwijsadministratie van het ICLON een controle uit.

Let op! 
De tweejarige Educatieve master wordt als erg intensief ervaren. Het afronden van je bachelor tegelijk met het starten van de Educatieve master zal dus extra veel tijd en inzet van je eisen. We adviseren je dan ook nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met de studieadviseur. Met haar kun je de best passende opleidingsroute voor jouw persoonlijke situatie bespreken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.