Universiteit Leiden

nl en

Perzische taal en cultuur (BA)

Kom naar Leiden en leer Perzisch, een taal waarin heden en verleden van het Midden-Oosten en Azië samenkomen. In deze bacheloropleiding, onderdeel van Midden-Oostenstudies, ontwikkel je een solide basis in spreek-, lees- en luistervaardigheid. Via Perzische en Engelstalige bronnen bestudeer je de cultuur, geschiedenis, literatuur, politiek en economie van deze regio. Dit is een opleiding waar je veel kanten mee op kunt: je hebt na afronding toegang tot de dynamische samenlevingen van het hedendaagse Iran, Afghanistan, Tadzjikistan en delen van Oezbekistan. Daarnaast heb je je ook verdiept in het culturele erfgoed en de sociaal-politieke geschiedenis van de grote premoderne rijken in Azië en het Midden-Oosten, waar het Perzisch eeuwenlang de belangrijkste taal was.

Een voorsprong door Perzisch

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is Arabisch niet de enige toegang tot het Midden-Oosten. Ook Perzisch (Farsi) is een taal die een grote verspreiding kent. Maar liefst zo’n 120 miljoen mensen wereldwijd spreken deze taal. Niet alleen in Iran en in de Iraanse diaspora, maar ook in Afghanistan, Tadzjikistan en Oezbekistan. Ook in landen als Bahrein, Irak en Oman vind je minderheden die Perzisch spreken. Kennis van de Perzische taal en bijbehorende cultuur is daarom niet alleen de poort naar Iran, maar ook naar veel andere landen en naar veel onderwerpen. Deze specialisatie biedt je veel mogelijkheden voor je carrière, of dat bij de overheid, de culturele sector, het bedrijfsleven of bij de universiteit is.

Bestuur, literatuur, geschiedschrijving

In het verleden was het Perzisch in een groot deel van het Midden-Oosten en Azië een belangrijke taal voor zowel bestuur als literatuur en geschiedschrijving. Het Perzische cultuurgebied, de zogenaamde Persianate World, reikte van de Balkan tot Bangladesh. De poëzie van premoderne dichters als Rumi, Hafez, Saadi en Ferdowsi is al eeuwenlang geliefd onder de sprekers en gebruikers van het Perzisch en is tot op de dag van vandaag actueel. Een veel geciteerd gedicht is bijvoorbeeld Saadi’s Bani Adam, dat ook in het gebouw van de Verenigde Naties in New York te zien is. In de Engelse vertaling luidt het als volgt:

Human beings are like parts of a body,
created from the same essence.
When one part is hurt and in pain,
the others cannot remain in peace and be quiet.
If the misery of others leaves you indifferent and with no feelings of sorrow,
You cannot be called a human being.

Profijt van je kennis van de taal

Kennis van het Perzisch geeft je een voorsprong als je je verder wilt verdiepen in de maatschappij, cultuur en  geschiedenis van het Midden-Oosten en Azië. Je hebt immers toegang tot een schat aan oorspronkelijke bronnen, waarvan vele niet in vertaling voorhanden zijn. Of je nu geïnteresseerd bent in premoderne geschiedenis of in de rol van Iran in de hedendaagse internationale politiek, je zult zeker veel profijt hebben van je taalvaardigheid.

Hoewel Perzisch sinds lange tijd wordt geschreven in een variant van het Arabisch schrift, is het een Indo-Europese taal, net als het Nederlands. Dat is een voordeel als je begint met het leren van Perzisch: woorden als madar (moeder), baradar (broeder) en dokhtar (dochter) zullen je bekend in de oren klinken.

Als je deze opleiding hebt afgerond, heb je een goede basistaalvaardigheid. Je kunt zelfstandig algemene teksten lezen en een eenvoudig gesprek voeren. Dit is een uitstekend uitgangspunt om je taalkennis verder te verdiepen tijdens een masteropleiding of in een werkomgeving.

Taal is cruciaal

Bij het bestuderen van een land, of bij het leven in en werken met dat land, kun je niet zonder kennis van de taal van dat land. Als je de taal spreekt en leest, kun je in gesprek met de inwoners, lees je de kranten, de social media en zie je tv-programma’s en films uit het land. Je wordt op die manier een beetje een onderdeel van het land, en doet inzichten op van binnenuit. Bij het bestuderen van het Midden-Oosten voorkom je zo dat je de regio alleen met een westerse blik bekijkt. Je stapt eigenlijk buiten de kaders van de westerse wereld en leert te kijken vanuit een breder, niet-Eurocentrisch perspectief.

Ook als je bijvoorbeeld meer in geschiedenis en literatuur geïnteresseerd bent, kom je verder met je talenkennis: je hebt immers direct toegang tot primaire bronnen, zoals historische geschriften.

Midden-Oostenstudies

Perzische taal en cultuur is een specialisatie, oftewel een afstudeerrichting van de bachelor Midden-Oostenstudies. Als je deze bachelor volgt, kies je in je eerste jaar uit zes specialisaties, waarvan Perzisch er een is. Dat betekent ook dat je gelijk start met taalverwerving. Daarnaast krijg je vakken over taal, maatschappij, literatuur, geschiedenis, religie en cultuur. Het Midden-Oosten en zijn landen staan in het centrum van de hedendaagse politieke en economische ontwikkelingen, daarom is er gedurende de hele bachelor veel aandacht voor de actualiteit. Als je afgestudeerd bent, heb je een diploma in Midden-Oostenstudies, met als specialisatie Perzische taal en cultuur.

Wonen en leren in Iran

Een land en taal leer je het beste kennen als je er zelf een tijdje woont. Daarom ga je in het tweede semester van je tweede jaar naar een universiteit in Teheran in Iran. Je volgt dan een programma waarbij taalverwerving centraal staat. Wanneer de politieke situatie een verblijf in Iran niet toelaat, bieden we een passend alternatief, bijvoorbeeld in Centraal-Azië. Ook buiten de lessen wordt ernaar gestreefd om op allerlei manieren je taalkennis te vergroten. Zo’n periode in het buitenland is een waardevolle ervaring waarmee je je niet alleen in academisch opzicht maar ook persoonlijk ontwikkelt.

Laura van Alfen

Student

Laura van Alfen

"Midden-Oostenstudies in Leiden heeft een heel uitgebreid programma en biedt de mogelijkheid veel verschillende talen te leren. Daarnaast is er ook een culturele en religieuze afstudeerrichting. Naast je eigen track is er veel vrijheid om er bijvoorbeeld extra vakken van andere tracks te volgen. Zo heb ik gekozen voor Perzisch, maar begin ik volgend jaar ook met het leren van Turks. In mijn eerste jaar heb ik ook al een aantal vakken gevolgd van de culturele en religieuze tracks. Er is enorm veel vrijheid om jezelf te blijven uitdagen omdat er veel ruimte en vrijheid is om de studie in te delen zoals jij wilt."

Tsolin Nalbantian

Docent Midden-Oostenstudies

Tsolin Nalbantian

"Ik geef het vak Geschiedenis van het Midden-Oosten. Dit is een groot onderzoeksvak dat zich op de hele regio focust. Geografisch gezien betekent dat van Marokko tot aan Iran. We bestuderen de periode van de 18e eeuw tot het heden. Naast de geschiedenis krijgen de studenten ook een introductie op het grotere veld van Midden-Oostenstudies."

"Zo maken ze ook kennis met de cultuur en politiek. Studenten zijn hier heel enthousiast over omdat ze kennis maken met de verschillende onderzoeksgebieden en er langzaam maar zeker achter komen waar hun passie ligt."

Marlene Dirven

Alumna

Marlene Dirven

“Ik koos indertijd voor Leiden omdat je daar Perzisch kunt studeren. Het was (en is nog steeds) in Nederland de enige op het Midden-Oosten gerichte bachelor waar dat kan. Dat was voor mij een heel belangrijke reden. Ik was nieuwsgierig naar de Iraanse cultuur omdat ik een aantal vrienden had die uit Iran gevlucht waren. Zij spraken met zoveel hartstocht over hun land en taal, dat ik daar nieuwsgierig naar werd. Ik wilde meer weten over Iran omdat het een bakermat van onze beschaving is, maar ook omdat het een land is waar tegenwoordig veel vooroordelen over bestaan.”

Waarom Perzische taal en cultuur aan Universiteit Leiden?

 • Universiteit Leiden is de enige plek in Nederland waar je in je bachelor Perzisch kunt leren en waar je tegelijkertijd veel leert over de geschiedenis, religie en cultuur van de Perzisch-sprekende landen en groepen.
 • In de colleges en werkgroepen nemen de docenten altijd de actualiteit mee, evenals inzichten uit hun eigen onderzoek. Daardoor ben je als student op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.
 • De opleiding heeft een groot netwerk van Midden-Oostendeskundigen. Je kunt profiteren van de vele samenwerkingsverbanden tussen Leiden en instituten in binnen- en buitenland.
 • Je doet veel vaardigheden op, zowel op het academische, professionele en het persoonlijke vlak: van onderzoek doen tot presenteren en omgaan met verschillende culturen.
 • In het tweede jaar studeer je een semester in Iran, wanneer de politieke situatie dat toelaat. Alternatieve buitenlandsemesters zijn voorhanden.
 • De faculteit Geesteswetenschappen, waar de opleiding wordt aangeboden, behoort tot de top van de Humanities-opleidingen wereldwijd.
 • De Universiteitsbibliotheek en het NINO (Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten) hebben een indrukwekkende collectie manuscripten, boeken, films en andere audiovisuele bronnen die je vrij kunt raadplegen.
 • De opleiding is kleinschalig en persoonlijk, je bent hier absoluut geen nummer. In de lessen en daarbuiten leer je je medestudenten en docenten snel kennen. Ook kun je bijvoorbeeld lid worden van Sheherazade, de studievereniging van Midden-Oostenstudies.

Past Perzische taal en cultuur bij jou?

 • Ben je geïnteresseerd in Iran, Afghanistan en Centraal-Azië, en hun positie  in het Midden-Oosten en Azië, en wil je zo veel mogelijk over deze regio weten?
 • Besef je dat het westerse perspectief niet het enig mogelijke perspectief is en verplaats je je graag in de leef- en denkwereld van anderen?
 • Vind je het interessant om een nieuwe taal met een niet-Latijns schrift te leren en beheers je het Engels goed?
 • Beschik je over de discipline en het doorzettingsvermogen die nodig zijn voor deze intensieve studie?
 • Wil je graag meemaken hoe het is om in Iran of een ander land waar Perzisch een belangrijke rol speelt te wonen en werken?

Als je deze vragen met 'ja' kunt beantwoorden, dan is de specialisatie Perzische taal en cultuur zeker iets voor jou! Bekijk het studieprogramma.

Video over het Perzisch-Arabisch schrift

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.