Universiteit Leiden

nl en

Educatieve minor

Over deze minor

Na afronding van deze minor én je vakbachelor sta je meteen als bevoegd docent voor de klas: je mag lesgeven in het voorbereidend beroepsonderwijs/mavo en de onderbouw van het havo en vwo.

Tijdens de minor volg je drie vakken aan het ICLON. Daarnaast loop je stage op een middelbare school. Het curriculum is als volgt opgebouwd:

Basismodule  EC
Praktijk 1 15
Pedagogiek 4
Pedagogisch-didactisch handelen 1 7
Vakdidactiek 1 4


Kijk voor meer informatie over de vakken op de studiegids.  

De Educatieve minor in voltijd start op twee momenten: midden augustus en eind januari. De Educatieve minor in deeltijd start alleen midden augustus. 

De opleiding start met activiteiten om je voor te bereiden op de opleiding en de stage/baan op school. De startdagen bestaan uit een introductie op de opleiding, een training regie, een training lesontwerpen en een training gespreksvaardigheden, afgestemd op de behoeften van de doelgroep.

 • Start medio augustus: de startactiviteiten kunnen in juni of midden augustus gevolgd worden en moeten voldaan zijn vóór de start van de opleiding.
 • Start eind januari: de startactiviteiten kunnen in het midden van januari gevolgd worden en moeten voldaan zijn vóór de start van de opleiding.

Zie voor de precieze data Toelating en Aanmelding.

Minor in voltijd

Studenten die de Educatieve minor in voltijd volgen, moeten de hele week beschikbaar zijn. Studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) volgen standaard de Educatieve minor in voltijd.

Totale studielast: 5 dagen per week.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden en volgt het rooster van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Midden.

Je week ziet er als volgt uit:

 • Maandag volg je vakken op het gebied van (vak)didactiek en pedagogiek bij het ICLON. Dit onderwijs is tussen 9.00 en 17.00 uur ingeroosterd.
 • Daarnaast loopt het praktijkdeel op een school voor voortgezet onderwijs. Studenten van de minor in voltijd zijn gemiddeld 2,5 dag (5 dagdelen) per week op school. De stagedagen op school kunnen op een dinsdag, woensdag, donderdag en/of vrijdag vallen. Voor het rooster ben je afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf geeft.
 • Ook zal je tijd besteden aan zelfstudie, werk je aan opdrachten voor de minor, bereid je je lessen voor, kijk je werk van leerlingen na, ben je bijvoorbeeld aanwezig bij een ouderavond, et cetera.

Minor in deeltijd: 2 semesters (start alléén eind augustus)

Studenten die de Educatieve minor in deeltijd volgen, moeten in ieder geval de maandag vrijhouden voor onderwijs op het instituut (ICLON) én een aantal dagdelen (minimaal twee) in de week beschikbaar zijn voor het praktijkgedeelte.

Totale studielast: tweeëneenhalve dag per week.

Studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) die in augustus starten, volgen standaard de Educatieve minor in deeltijd; studenten van deze faculteit die in januari/februari starten, volgen de Educatieve minor in voltijd.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden en volgt het rooster van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Midden.

Je week ziet er als volgt uit:

 • Maandag volg je vakken op het gebied van (vak)didactiek en pedagogiek bij het ICLON. Dit onderwijs is tussen 9.00 en 17.00 uur ingeroosterd.
 • Daarnaast loopt het praktijkdeel op een school voor voortgezet onderwijs. Studenten van de minor in deeltijd zijn gemiddeld 1,5 dag (3 dagdelen) per week op school. De stagedagen op school kunnen op een dinsdag, woensdag, donderdag en/of vrijdag vallen. Voor het rooster ben je afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf geeft.
 • Ook zal je tijd besteden aan zelfstudie, werk je aan opdrachten voor de minor, bereid je je lessen voor, kijk je werk van leerlingen na, ben je bijvoorbeeld aanwezig bij een ouderavond, et cetera.

Direct na de verplichte startdagen begint het praktijkdeel van de opleiding: eerst observeer je lessen, maar je gaat al snel je eerste (deel)lessen zelf ontwerpen en geven. Het praktijkdeel vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs en kan ingevuld worden door middel van een stage of een baan Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

 • De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden.
 • Heb je al een baan als docent? Een aanstelling op een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet; lees hier de voorwaarden.

Omvang baan/stage bij voltijd- en deeltijdprogramma’s
De minor is in voltijd (0,5 jaar - 5 dagen per week) of in deeltijd (1 jaar - 2,5 dagen per week) te volgen. Om de minor succesvol te volbrengen, heb je voldoende ruimte naast je baan nodig.

 • Het voltijdprogramma is te combineren met een baan als docent in het voortgezet onderwijs van maximaal 0,5 fte. Heeft de baan een omvang van meer dan 0,5 fte, dan volg je het deeltijdprogramma. Ook als je vanwege andere verplichtingen minder dan 2,5 dag per week beschikbaar bent voor de opleiding (onderwijs/zelfstudie en praktijkdeel), volg je het deeltijdprogramma.
 • Het deeltijdprogramma is doorgaans te combineren met een baan als docent in het voortgezet onderwijs van maximaal 0,75 fte. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Bovenstaande beschrijving van de werktijdfactor (fte) geldt ook voor je stageplek.

Heb je interesse in internationaal georiënteerd onderwijs met aandacht voor de rol van talen, culturen en diversiteit? Spreek je Engels op minimaal C1-niveau en wil je graag lesgeven in het Engels? Dan is het World Teachers Programme (WTP) wellicht iets voor jou!

Binnen het WTP-profiel leer je lesgeven op internationale en/of tweetalige scholen voor voortgezet onderwijs. Je verzorgt je lessen geheel of gedeeltelijk in het Engels. Voor het WTP is het ook van belang dat je de Nederlandse taal goed beheerst. 

Lees de uitgebreide informatie over het WTP

Na afronding van de Educatieve minor wordt je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid vermeld op het diplomasupplement van je bachelordiploma. Controleer of dit werkelijk het geval is. Zo niet, neem dan contact op met je bacheloropleiding. 

Met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in het voorbereidend beroepsonderwijs/mavo en de onderbouw van het havo en vwo.

Beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid: verruimd én met terugwerkende kracht

Als gevolg van een wetswijziging per 1 augustus 2023 is de beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid verruimd. Vanaf die datum mogen docenten met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid lesgeven aan het gehele vmbo en de onderbouw havo/vwo. Deze verruiming heeft terugwerkende kracht voor alle docenten met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid.

Na afronding van de Educatieve minor kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding, mits je aan de toelatingseisen voldoet.

>> Kijk voor meer informatie over de trajecten op de ICLON-website.

Direct naar

>> Overzicht
>> Toelating en aanmelding
>> Voorlichtingsactiviteiten
>> Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.