Universiteit Leiden

nl en

Educatieve minor

Over deze minor

De Educatieve minor is een traject van 30 EC, een halfjaar studie in voltijd (start tweemaal per jaar) of een jaar studie in deeltijd (start alleen in augustus/september).

De Educatieve minor bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk en voor de helft uit een theoretisch deel bij het ICLON. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel. Op maandag neem je deel aan onderwijsactiviteiten op de universiteit. Denk hierbij aan een college Vakdidactiek over het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lessen; een supervisiebijeenkomst waarin ervaringen uit gewisseld worden en verbonden worden met theorieën en modellen; of bijvoorbeeld gespreksvaardigheidstrainingen binnen het vak Pedagogiek.

De andere dagen kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding: een stage op een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast werk je aan opdrachten voor de vakken binnen de Educatieve minor, bestudeer je theorie, bereid je je lessen voor, kijk je werk van leerlingen na, et cetera. Je krijgt veel individuele begeleiding, vanuit het ICLON en op je stageschool.

Cursus EC
Praktijk 15
Theorie  
- Pedagogiek 4
- Pedagogisch-didactisch handelen 7
- Vakdidactiek  4


Kijk voor meer informatie over de vakken op de studiegids.  

Direct na de digitale startcourse inclusief verplichte startdag begint het praktijkdeel: eerst gericht lessen observeren en al snel je eerste (deel)lessen ontwerpen en geven. Het praktijkdeel vindt plaats op een school voor voortgezet onderwijs. Het praktijkdeel kan ingevuld worden door middel van een stage of een baan. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

  • De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden.
  • Heb je al een baan als docent? Een aanstelling op een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet; lees hier de voorwaarden.

De Educatieve minor begint eind augustus en eind januari met een verplichte startdag (zie onder). Er zijn qua rooster twee varianten van de minor:

Blokmodel: 1 semester voltijd

Studenten die de Educatieve minor in het blokmodel volgen, moeten de hele week beschikbaar zijn.  Studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) volgen standaard de Educatieve minor in blokmodel.

Lintmodel: 2 semesters deeltijd (start alléén eind augustus)

Studenten die de Educatieve minor in lintmodel volgen, moeten in ieder geval de maandag vrijhouden voor onderwijs op het instituut (ICLON) én een aantal dagdelen (minimaal twee) in de week beschikbaar zijn voor het praktijkgedeelte.

Totale studielast lintmodel: tweeëneenhalve dag per week.

Studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) die in augustus starten volgen standaard de Educatieve minor in lintmodel; studenten van deze faculteit die in januari/februari starten, volgen de Educatieve minor in blokmodel.

Afwijken
Als je van de standaardvariant (FWN het blokmodel; FGW het lintmodel) wilt afwijken, dan kun je dat aangeven op je aanmeldingsformulier. In januari/februari kan de Educatieve minor alleen in het blokmodel gevolgd worden. 

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Aan het begin van de opleiding is ook op enkele vrijdagen onderwijs ingeroosterd. Houd er rekening mee dat je de hele maandag van 9.00 tot 17.00 uur, evenals de ingeroosterde vrijdagen beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding en zelfstudie.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden en volgt het rooster van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Midden.

De Educatieve minor in voltijd start op twee momenten: midden augustus en eind januari. De Educatieve minor in deeltijd start alleen midden augustus. 

De Educatieve minor start met activiteiten om je voor te bereiden op de opleiding en de stage/baan op school. De invulling en de lengte van deze startactiviteiten is afhankelijk van je voorkennis en ervaring en kan bestaan uit een introductie op de opleiding, een training regie, een training lesontwerpen en/of een training gespreksvaardigheden. De startactiviteiten voor de augustusstart kunnen in juni of midden augustus gevolgd worden en moeten voldaan zijn voor het begin van de Educatieve minor.

Na afronding van de Educatieve minor wordt je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid vermeld op het diplomasupplement van je bachelordiploma. Controleer of dit werkelijk het geval is. Zo niet, neem dan contact op met je bacheloropleiding. 

Met een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw van havo en vwo en het vmbo-tl.

Na afronding van de Educatieve minor kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding, mits je aan de toelatingseisen voldoet.

>> Kijk voor meer informatie over de trajecten op de ICLON-website.

Direct naar

>> Overzicht
>> Toelating en aanmelding
>> Voorlichtingsactiviteiten
>> Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.