Universiteit Leiden

nl en

Cybersecurity & Cybercrime

De minor Cybersecurity & Cybercrime is ontwikkeld om studenten de vaardigheden en kennis te bieden om de uitdagingen die gepaard gaan met onze afhankelijkheid van digitale technologie te kunnen identificeren, analyseren en aan te pakken.

De minor is breed toegankelijk. De minor is met name interessant voor studenten met interesse in juridische, sociale en technische uitdagingen die zich willen verdiepen in de technische, bestuurlijke en criminologische aspecten van cybersecurity & cybercrime. De multidisciplinaire benadering van cybersecurity en cybercrime – waarin elementen uit de rechtsgeleerdheid, criminologie, bestuurskunde en informatica verweven zijn – zal voor studenten van diverse vakgebieden een interessante aanvulling zijn.

Enkele vakken vereisen kennis of begrip van wiskunde, dus studenten moeten daar tenminste enige affiniteit mee hebben. Er is geen voorkennis van recht, criminologie, informatica en bestuurskunde vereist. Studenten worden geacht voldoende kennis van het Engels en Nederlands te hebben. De minor staat niet open voor HBO studenten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.