Universiteit Leiden

nl en

Cybersecurity & Cybercrime

Over deze minor

Cybercriminaliteit en cyberterrorisme zijn om die reden serieuze uitdagingen. Ook de dreiging die uitgaat van statelijke actoren, die cyberspace misbruiken voor spionage en verstoringsactiviteiten is reëel en neemt elk jaar toe. Deze minor geeft jou de vaardigheden en kennis om deze uitdagingen te identificeren, analyseren en adresseren vanuit verschillende perspectieven.

Digitale netwerktechnologie is de motor van onze samenleving en economie geworden: bijna alle activiteiten die we dagelijks ondernemen, van werk tot vrije tijd, en van reizen tot communiceren, worden mogelijk gemaakt of ondersteund door digitale netwerktechnologie. Met die afhankelijkheid van digitale, genetwerkte technologie is een toenemend besef gegroeid van de kwetsbaarheid van digitale systemen, van netwerken en digitale data. Wanneer kwaadwillende netwerken platleggen of data stelen, kan dit leiden tot grote economische en maatschappelijke schade. Cybercriminaliteit en cyberterrorisme zijn om die reden serieuze uitdagingen. Ook de dreiging die uitgaat van statelijke actoren, die cyberspace misbruiken voor spionage en verstoringsactiviteiten is reëel en neemt elk jaar toe.

'Alpha-beta-gamma' minor

De minor Cybersecurity & Cybercrime is ontwikkeld uit een samenwerking tussen The Leiden Institute of Advance Computer Science (LIACS), the Institute of Security and Global Affairs (ISGA) en het Centrum voor Recht en Digitale Technologie (eLaw)

Deze minor geeft jou de vaardigheden en kennis om deze uitdagingen te identificeren, analyseren en adresseren vanuit verschillende perspectieven.

Deze themagerichte minor biedt je kennis van de disciplines die relevant zijn om deze complexe uitdagingen te kunnen doorgronden:

  1. bestuurs- en organisatiekunde;
  2. informatica;
  3. criminologie;
  4. recht.

Het betreft een zogenaamde ‘alfa-beta-gamma’ minor, waarin disciplinaire vakken uit de sociaal-wetenschappelijke, de natuurwetenschappelijke en de geesteswetenschappelijke hoek bij elkaar gebracht worden in een integratievak van 10 ects.

Na succesvolle afronding van de minor zijn studenten in staat om:

  • Cyberspace te beschrijven als een complex sociaal-technisch systeem, en de economische, maatschappelijke en geopolitieke relevantie ervan expliciet maken;
  • De basisprincipes van het gebruik en misbruik van cyberspace uit te leggen, evenals mogelijke oplossingen om misbruik aan te pakken;
  • Waarden, belangen en stakeholderperspectieven op het gebied van cybersecurity en cybercrime te evalueren;
  • Rekening te houden met juridische, organisatorische, ethische en technische belangen en tussen deze belangen te navigeren.

Programma en structuur

De minor bestaat uit 4 vakken van 5 ects waarin 1 discipline centraal staat. In blok 2 wordt er een integratievak van 10 ects aangeboden. In dit vak werken studenten aan de hand van de opgedane kennis en vaardigheden aan een actuele casus, waarbij ze leren het onderwerp vanuit verschillende brillen te bekijken. De minor wordt in het Nederlands aangeboden, maar enkele vakken kunnen Engelstalig zijn. De minor wordt volledig in Den Haag aangeboden.

De vakken in het eerste blok kunnen ook als semi-minor van 15 ects gevolgd worden. Het is niet mogelijk om losse vakken als keuzevak te volgen en de minor dient in 1 jaar te worden afgerond.

Deze minor en alle vakken vallen onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie van de opleidingen Security Studies en Crisis and Security Management. De Onderwijs en examenreglementen van Security Studies zijn van toepassing.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.