Universiteit Leiden

nl en

Workshop ‘Desinformatie en Mensenrechten in Context’

Op 24 januari vond een interdisciplinaire workshop, georganiseerd door Anna Smulders, Promovendus Grotius Centre for International Legal Studies, en Tarlach McGonagle, Hoogleraar Mediarecht en Informatiesamenleving plaats, over de interactie tussen desinformatie, opkomende technologieën en mensenrechten. De workshop werd mogelijk gemaakt door o.a. steun vanuit het Netherlands Network for Human Rights Research (NNHRR).

Experts uit verschillende disciplines kwamen bij elkaar in het Telders Auditorium in Leiden om actuele vraagstukken omtrent desinformatie en mensenrechten te bespreken. Onder de noemer ‘desinformatie en mensenrechten in context’ werden drie deelonderwerpen besproken; de relatie tussen online platforms, opkomende technologieën en de media, de impact van desinformatie op minderheidsgroeperingen, en afsluitend de overkoepelde vraag hoe we gedegen onderzoek kunnen doen naar desinformatie.

Vanuit de academische wereld (Leiden Universiteit, Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit), de Raad van Europa (RvE) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) deelden gedurende de dag een dozijn experts hun visie en kennis. Er heerste een duidelijke bezorgdheid over de toenemende geraffineerdheid van desinformatie online, de “bewapening” van vrijheid van meningsuiting in het politieke debat en de toenemende agressie jegens minderheden en journalisten. Er werd aandacht besteed aan de ontwrichtende rol van desinformatie in verschillende conflicten, o.a. in Midden-Oosten en Oekraïne, en  de invloed die het heeft op de debat omtrent klimaatverandering. De bijdragen van de sprekers in reactie daarop bevatten een veelheid aan constructieve en progressieve ideeën, met een nadruk op het vergroten van de verantwoordelijkheid van online platforms, het belang van fact-checkers en de positie van het maatschappelijk middenveld. Een uitwisseling van succesvolle strategieën uit de praktijk en vooruitgang in het academisch debat tekende de levendige debatten.

Het programma van de workshop is te vinden op deze website.

Meer informatie over het Netherlands Network for Human Rights Research (NNHRR).

Het NNHRR is als onderzoeksnetwerk opgericht in 2017 om de samenwerking op het gebied van onderzoek naar mensenrechten te intensiveren en vergroten. Het netwerk is een essentieel platform geworden voor onderzoekers, en verbindt academisch instellingen om zo maatschappelijk relevant onderzoek te produceren en stimuleren. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.