Universiteit Leiden

nl en

Vincent Delhomme spreekt op ICON-S BENELUX Chapter inaugurele conferentie in Maastricht

Op 26 oktober 2023 sprak Vincent Delhomme op de inaugurele conferentie van het nieuw opgerichte ICON-S Benelux Chapter, georganiseerd door de Universiteit Maastricht. Het overkoepelende thema van de conferentie was crises, uitdagingen en de toekomst van publiekrecht. Vincent nam deel aan het panel over 'The challenges of rule-making in the EU'.

De presentatie van Vincent richtte zich op de EU-wetgeving voor de interne markt en de constitutionele uitdagingen rond het gebruik van minimale harmonisatie op het gebied van de bevordering van leefstijl en gezondheid. Wetenschappelijke onzekerheid, politisering en uiteenlopende lokale voorkeuren pleiten voor een flexibel gebruik van de bevoegdheden van de EU, waardoor het, indien nodig, mogelijk is om beleidsexperimenten op nationaal niveau uit te voeren en/of lidstaten toe te staan om af te wijken van de gekozen EU-norm. Aan de hand van twee casestudy's (plain packaging van tabak en etikettering van voedingswaarde) belichtte Vincent de moeilijkheden waarmee de wetgever wordt geconfronteerd wanneer hij flexibiliteitsoverwegingen integreert in een wet die uniformiteit nastreeft, wat inherent is aan het gebruik van de bevoegdheid van de EU op het gebied van de interne markt.

De presentatie van Vincent bouwt voort op zijn hoofdstuk uit het boek Balancing Unity and Diversity in EU Legislation, geredigeerd door Ton van den Brink en Virginia Passalacqua, dat in april 2024 door Edward Elgar wordt uitgegeven.

Meer informatie over de ICON-S BENELUX Chapter Inaugural Conference in Maastricht is beschikbaar here.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.