Universiteit Leiden

nl en

COI PhD-dag 2023

Op 13 oktober 2023 vond de derde PhD-dag binnen het onderzoeksthema Conflictoplossende Instituties (COI) plaats in Leiden. COI is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, en de Radboud Universiteit Nijmegen in het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid.

Donderdag 13 oktober vond in Leiden de jaarlijkse PhD-dag plaats voor alle promovendi die aan COI verbonden zijn. Voor de Leidse promovendi betekende dat dat zij de promovendi uit Utrecht en Nijmegen nu eindelijk op locatie konden ontvangen; de eerste PhD-dag moest vanwege de coronamaatregelen namelijk noodgedwongen online plaatsvinden. Na enkele treinproblemen en de nodige flexibiliteit vanuit zowel de organisatie, de sprekers en de promovendi ging het inhoudelijke ochtendprogramma van start: in groepjes van drie werden de vooraf ingestuurde papers besproken en ontstonden bevlogen discussies over de daarin gestelde vragen. Met thema’s als ‘Society and the Courts’, ‘(Il)legitimacy en ‘Procedural justice and judicial responsibilities’ kwamen daarbij alle overkoepelende onderzoeksthema’s van COI aan bod. 


Na het bericht dat ‘openingsspreker’ Tim van den Bergh, werkzaam bij HiiL (the Hague Institute for Innovation of Law), na een lange treinreis op het KOG gearriveerd was, werd uitgezoomd op het hoofdthema van de dag: maatschappelijk effectieve rechtspraak, en in het specifiek, hoe dit ideaal zich dient te verhouden tot de strafrechtspleging. Wat zijn de grenzen van ‘people centered justice’? En leidt dat niet tot een ongewenste ‘privatisering van het strafrecht’? Genoeg stof om over door te praten tijdens de lunch dus. 


Het middagprogramma werd verzorgd door Marten van der Meulen die ons aanspoorde ons ‘maatschappelijk relevante’ onderzoek (zijn woorden) ook onder de aandacht van het grotere publiek te brengen. Daarbij werd wel benadrukt, met verwijzing naar de gelijknamige film, dat onze academische grondhouding dan enige aanpassing behoeft: Don’t do ‘Everything Everywhere All at Once’. Dat belangrijke advies weerhield ons niet de Nijmeegse en Utrechtse promovendi mee te nemen voor een boottocht én een diner. Ondanks de regen en een botsing tijdens een enerverende boottocht kijken wij terug op een geslaagde dag waar natuurlijk niet alleen onze overkoepelende onderzoeksthema’s centraal stonden, maar ook een hoop gezelligheid en verbinding tussen de universiteiten. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.