Universiteit Leiden

nl en

Workshop Lobbying the Courts

Op 14 en 15 september vond de workshop ‘Lobbying the Courts’ in Parijs plaats. Het betrof een interdisciplinaire workshop, waarin onderzoekers vanuit verschillende disciplines samenkwamen om te brainstormen over de vraag of, hoe en wanneer belangenorganisaties zich in hun lobbystrategieën richten op de rechtsgang en de rechter.

Vanuit de Universiteit Leiden presenteerde Rowie Stolk, promovenda bij de afdeling Staats- en bestuursrecht en verbonden aan ELS, een paper dat zij samen heeft geschreven met Caelesta Braun, hoogleraar Public Governance and Civil Society, over procederen als collectieve actiestrategie.

In hun paper ‘Litigation as Collective Action Strategy: A political-legal perspective on public interest litigation’ combineren Caelesta en Rowie hun sociaalwetenschappelijke en juridische kennis over belangenorganisaties die via de rechtsgang inzetten op politieke, sociale of juridische verandering. Aan de hand van een Nederlandse case study laten zij zien dat public interest litigation geen geïsoleerd juridisch fenomeen is, maar dat procederen onderdeel uitmaakt van een geïntegreerde benadering. In hun paper bespreken Caelesta en Rowie verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de keuze van belangenorganisaties om al dan niet te procederen, zoals procedurele mogelijkheden en beperkingen, organisatiestructuur van de belangenorganisatie en andere gehanteerde lobbystrategieën.

Tijdens de workshop georganiseerd door HEC Paris werd onder andere gezocht naar afbakening van het nog weinig bestudeerde fenomeen ‘lobbying the courts’. Duidelijk werd dat interdisciplinaire en grensoverstijgende samenwerking van belang is om meer grip te kunnen krijgen op de wijzen waarop belangenorganisaties via het recht en de rechtsgang proberen publiek beleid te beïnvloeden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.