Universiteit Leiden

nl en

ELS@Leiden

ELS@Leiden dient als platform om juristen en sociaalwetenschappers bij elkaar te brengen om tezamen juridisch relevante vragen met betrekking tot marktregulering te onderzoeken.

Ons doel richt zich op versterking van expertise op het gebied van recht en gedrag in een marktcontext. We maken gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en doen onderzoek naar law in action en aannames die ten grondslag liggen aan het recht. Onze empirische onderzoeken proberen te achterhalen hoe wet- en regelgeving kan bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige markt.

Empirical Legal Studies is naast Conflictoplossende Instituties een van de twee speerpunten binnen het Nederlands Sectorplan Rechtsgeleerdheid waar de Leiden Law School zich op richt. Het Empirical Legal Studies-project ontvangt financiering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) via het meerjarige sectorplan. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.