Universiteit Leiden

nl en

Leidse insolventiescriptie ontvangt bronzen medaille van het International Insolvency Institute

Op 11 juni 2023 maakte het International Insolvency Institute (III) zijn prijzen voor de jaarlijkse International Insolvency Studies bekend tijdens haar 23e jaarcongres in Amsterdam. Raghav Mittal, alumnus van de Universiteit Leiden, ontving de bronzen medaille voor zijn paper over Equity retention in SME restructuring, dat hij schreef tijdens zijn studie aan de Universiteit Leiden.

Raghav Mittal (links) en Reinout Vriesendorp.

III is een non-profit organisatie die zich inzet voor de internationale bevordering van het insolventierecht. De III-prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor origineel juridisch onderzoek, commentaar of een analyse op het terrein van internationaal insolventie- en herstructureringsrecht. De inzendingen worden beoordeeld door een jury van zeven gerenommeerde internationale academici.

De bronzen medaille werd dit jaar door Prof. Stephan Madaus aan Raghav uitgereikt. De prijs bestaat uit een plaquette en USD 1.000, tezamen met een honorarium voor het bijwonen van het jaarcongres in Amsterdam. Bovendien zal zijn scriptie in aanmerking komen voor publicatie in het Norton Journal of Bankruptcy Law and Practice (West) en zal deze ook worden opgenomen in de elektronische database van Westlaw. Als ontvanger van de bronzen medaille is Raghav ook toegetreden tot ‘Class XII’ van het NextGen Leadership Program van III.

Behoud van eigen vermogen bij MKB-herstructureringen

Raghav Mittal - die zijn scriptie schreef als onderdeel van de advanced master International Civil and Commercial Law (ICCL) in Leiden - bekijkt in zijn onderzoek in detail hoe waarde kan worden behouden door aandeelhouders in herstructureringsprocedures van MKB-ondernemingen. Zijn Engelstalige scriptie is getiteld: 'Prioritizing SME Debtor's Equity Retention: Relativiteit boven eerlijkheid en billijkheid? Comparing Relative Priority Rule with the Fair and Equitable Test'.

Raghav bestudeert daarin de mogelijkheden die worden geboden door de Europese Preventieve Herstructureringsrichtlijn (2019/1023) en de Amerikaanse Small Business Reorganization Act, een onderdeel van de Amerikaanse Chapter 11 Bankruptcy Code (reorganisatie). Hij vergelijkt welke van deze twee juridische kaders de beste mogelijkheden biedt voor waardebehoud door aandeelhouders. Ervan uitgaande dat daar gegronde redenen voor zijn, onderzocht Raghav wat de mogelijkheden zijn onder de zogenaamde ‘relative priority rule’ van de Preventieve Herstructureringsrichtlijn en de 'fair and equitable test' van Chapter 11. In zijn scriptie is hij begeleid door Gert-Jan Boon.

Raghavs inzending voor de prijs is hier gepubliceerd door III. Meer informatie over de International Insolvency Studies prijs is hier beschikbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.