Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven kan nog: collegereeks over crisisbeheersing start vrijdag

De collegereeks over het Nederlandse crisismanagementstelstel gaat vrijdag 26 mei van start. Lector crisisbeheersing bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) Menno van Duin trapt af en geeft vast een voorproefje over het eerste college.

Waar gaat het college: Het Nederlandse crisismanagementstelsel: leren van de praktijk over?

Menno van Duin: ‘We bespreken de kenmerken van structuur en organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. We bekijken dit zowel op lokaal als regionaal niveau. Hoe zijn de zaken in de wet- en regelgeving vastgelegd en wat betekent dat dan in de praktijk? Begrippen die aan de orde zullen komen zijn onder andere ramp en crisis; GRIP en opschaling; algemene en specifieke ketens.’

Welk voorbeeld van een crisis uit de praktijk noemen ga je sowieso behandelen?

Van Duin: ‘Ik ga het hebben over de containercalamiteit op de Waddenzee. Verder bespreken we enkele mini-crises en ik ga er vanuit dat ook de coronacrisis nog aan bod komt.’

Wat hoop je dat na afloop beklijft bij de deelnemers?

Van Duin: ‘Ik hoop dat de structuur duidelijk gaat worden. En dan met name de sterke en zwakke aspecten ervan. Ook hoop ik dat enkele kernbegrippen blijven hangen.’

Meer informatie over en aanmelden voor de lezingenreeks

Lector Crisisbeheersing Menno van Duin, hoogleraar Crisisbeheersing en Nationale Veiligheid Peter Bos, hoogleraar Crisis Governance Sanneke Kuipers en universitair docent Crisis Governance Jeroen Wolbers nemen je mee langs de belangrijkste structuren, ketens, bestuurlijke netwerken en spontane coördinatiestructuren. In drie opeenvolgende colleges staan de (persoonlijke) ervaringen met het Nederlandse crisismanagement centraal.

Aanmelden voor de colleges kan via dit formulier.

Samenwerking NIPV en ISGA

De collegereeks komt voort uit de samenwerking tussen beide kennisinstituten op het gebied van onderzoek en onderwijs. Voor studenten van de Bachelor Security Studies en master Crisis & Security Management is het een unieke kans om ins en outs te leren van het Nederlandse landschap van crisisbeheersing. Daarnaast zijn ook nadrukkelijk professionals uit het werkveld uitgenodigd om deel te nemen. Dit zorgt voor een interessante mix van studenten en ervaringsdeskundigen in de zaal. De voertaal van de collegereeks is daarom ook Nederlands.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.