Universiteit Leiden

nl en

Kennisdeling en discussies bij congres Modernisering Wetboek van Strafvordering

Op 4 november 2022 vond op het KOG het Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering plaats, georganiseerd door JPAO en de afdeling Straf- en strafprocesrecht van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie.

Recente stappen die zijn gemaakt in het moderniseringstraject, zoals het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het conceptwetsvoorstel, vormden de aanleiding voor het organiseren van het congres. De (mogelijke) consequenties van de voorgenomen modernisering van het Wetboek van Strafvordering voor de rechtspraktijk stonden tijdens deze dag centraal.

Aan het congres namen ca. 100 personen deel, grotendeels afkomstig uit de rechtspraak, de advocatuur, politie en Openbaar Ministerie. De diversiteit van de deelnemers zorgde al tijdens het ochtendprogramma voor interessante discussies en scherpe vragen. Tijdens dit ochtendprogramma is het wetsvoorstel vanuit verschillende perspectieven belicht. Jannemieke Ouwerkerk besprak de betekenis van het wetboek vanuit het gezichtspunt van de rechtsbescherming van verdachte, mede in verhouding tot Europese standaarden. Jan Crijns belichtte het voorgestelde wetboek vanuit het perspectief van de waarheidsvinding. In beide bijdragen werd daarnaast stilgestaan bij de doelen van zowel het strafproces alsook de doelen van het moderniseringstraject.  

Het middagprogramma bestond uit twee workshoprondes. Deelnemers konden uit vier interactieve workshops kiezen, waarin verschillende sprekersduo’s nader ingingen op concrete thema’s binnen het moderniseringstraject: de procesinleiding, getuigen en deskundigen, digitale opsporing en vormverzuimen. In de workshops was veel ruimte ingebouwd voor interactie en discussie met de sprekers en met elkaar.

De constructieve, open en soms ook stevige discussies hebben zeer interessante inzichten opgeleverd en stof tot nadenken gegeven. Er is (nog meer) duidelijk geworden dat zowel de wetenschap als de praktijk niet lang meer kunnen blijven afwachten en dat concrete stappen gezet moeten worden voor een gedegen voorbereiding op het nieuwe wetboek. De afdeling Straf- en strafprocesrecht is voornemens daar een rol in te vervullen, bijvoorbeeld in de vorm van postacademisch onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.