Universiteit Leiden

nl en

Privaatrecht 2050 de weg naar ecologische duurzaamheid

In mei 2021 vond het TPR-colloquium plaats dat ging over de rol van het privaatrecht bij het verduurzamen van onze samenleving en was georganiseerd door Maastricht University, KU Leuven, Rijksuniversiteit Groningen en Stellenbosch University.

Van dit colloquium is verslag gedaan in het recent verschenen boek Privaatrecht 2050. De weg naar ecologische duurzaamheid. Het doel van dit boek is om een “aanzet te geven tot een onderzoeksagenda voor de subdiscipline ‘Privaatrecht en duurzaamheid’ voor de komende jaren.” Harold Koster en Chris van Oostrum zijn hier als auteurs bij betrokken. Harold heeft een stuk geschreven over de ‘Aanzet voor een besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm)’. Chris zijn bijdrage gaat over ‘Transparantie en het belang van context voor het sturen op duurzame uitkomsten’. De volledige titel van het verslagboek is: B. Akkermans e.a. (red.), Privaatrecht 2050. De weg naar ecologische duurzaamheid, Brugge: die Keure 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.