Universiteit Leiden

nl en

Animatiefilmpjes voor jongeren over hersenen, emoties en leren

Een team van Leidse psychologen en pedagogen heeft samen met jongeren animatiefilmpjes gemaakt, gefinancierd door het Pilotfonds Gewaardeerd! van de KNAW. Annelinde Vandenbroucke: 'We hebben dit gedaan door aan kinderen te vragen wat ze wilden weten over het brein en welk type output ze het leukste vinden.'

'We hebben samengewerkt met museum CORPUS om via het museum de filmpjes te verspreiden onder onze doelgroep van kinderen tussen de 10 en 14 jaar', vervolgt ontwikkelingspsycholoog Annelinde Vandenbroucke. Zo maken we de cirkel van wetenschapscommunicatie door en voor jongeren rond.'

Het KNAW-pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’ ondersteunt wetenschappers die zich structureel inzetten voor wetenschapscommunicatie. De resultaten zijn gepresenteerd bij de slotbijeenkomst Gewaardeerd! van de KNAW. Het Leidse team met de psychologen Berna Güroglu, Iris Koele, Annelinde Vandenbroucke en Kiki Zanolie en de pedagogen Dietsje Jolles en Linda van Leijenhorst gaat de samenwerking met CORPUS verder uitdiepen om nieuwe wetenschapscommunicatie projecten mogelijk te maken, samen met onderzoekers van het Brain x Education lab en het CHANGE platform. 

Leren en nieuwsgierigheid

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Emoties en je hersenen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.