Universiteit Leiden

nl en

Vici-beurs voor hoogleraar Civiel Recht Vanessa Mak

Hoogleraar Civiel Recht Vanessa Mak ontvangt een prestigieuze Vici-beurs voor haar onderzoek naar Europees consumentenrecht. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.

Vanessa Mak

De toekenning werd dinsdag 15 maart 2022 bekendgemaakt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Mak is ontzettend blij met deze toekenning en verheugt zich op de start van het project, vertelt ze.

Haar onderzoek is gericht op een herijking van het consumentenbeeld waarop veel regelgeving is gebaseerd. ‘De consument wordt gezien als zwakkere partij ten opzichte van aanbieders en geniet om die reden bescherming, in het bijzonder in de vorm van informatieplichten voor aanbieders en praktische rechten zoals de bedenktijd bij koop op afstand’, zegt Mak. ‘Dat 'one-size-fits-all'-beeld sluit niet meer goed aan bij de wijze waarop consumenten actief zijn in hedendaagse markten. In digitale markten zijn consumenten kwetsbaar doordat bedrijfsmodellen zo complex zijn dat ook met informatie niet inzichtelijk kan worden gemaakt hoe op basis van persoonsgegevens consumentenkeuzes worden gestuurd. Aan de andere kant is een groep consumenten op digitale platforms juist actief geworden aan de aanbodzijde van de markt, bijvoorbeeld op platforms als marktplaats.nl of Amazon.com. Verder wordt van consumenten verwacht dat zij proactief zijn in het maken van duurzame keuzes. Zo geven digitalisering, platformisering en duurzaamheid aanleiding tot een herijking van het consumentbeeld in het recht.’

Focus op Europa

Het onderzoek van Mak combineert rechtsvergelijking, identiteitsfilosofie en empirisch onderzoek in de vorm van surveys en interviews met belanghebbenden teneinde een vernieuwde visie op het consumentenrecht te ontwikkelen. De focus is op Europa en sluit aan op recente ontwikkelingen, zoals het voorstel voor een EU Digital Services Act en de Europese Green Deal.

De onderzoeksgroep zal ingebed zijn bij de afdeling Civiel recht van het Instituut voor Privaatrecht. Voor het onderzoek zal ze samenwerken met collega's van het sectorplan-project Empirical Legal Studies. Daarnaast wordt internationaal samengewerkt met vooraanstaande onderzoekers uit Leuven, Florence, Exeter, Hamburg en Warwick.

'Dit biedt nieuwe kansen voor het uitbouwen van de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs.'

De thema's uit het Vici-project sluiten aan bij haar onderwijs, zegt Mak. ‘Bijvoorbeeld in een lopende reeks bachelorscripties en in masterscripties bij de master Civiel recht. Het afgelopen collegejaar was een Privatissimum in dezelfde master gewijd aan de regulering van online platforms. Het Vici-project biedt nieuwe kansen voor het uitbouwen van deze wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs.’

Naast Mak ontvangen nog twee wetenschappers van de Universiteit Leiden een Vici-beurs. Met de beurs van maximaal 1,5 miljoen euro kunnen zij gedurende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen. In totaal zijn er 22 vooraanstaande wetenschappers uit de wetenschapsdomeinen Exacte en Natuurwetenschappen en Sociale Wetenschappen die dit jaar een Vici-financiering ontvangen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.