Universiteit Leiden

nl en

Charlotte van der Voort wint Leidse Universitaire Scriptieprijs

De winnaar van de Leidse Universitaire Scriptieprijs leverde een originele en substantiële bijdrage aan de argumentatietheorie. Dat zei Annetje Ottow, voorzitter van het college van bestuur en bestuurslid van het LUF bij de online uitreiking van de universitaire scriptieprijzen. De winnaar van de eerste prijs is Charlotte van der Voort. Zij rondde de master Neerlandistiek: Taalbeheersing van het Nederlands summa cum laude af.

Charlotte van der Voort is de winnaar van de Leidse Universitaire Scriptieprijzen.

De kandidaten voor de jaarlijkse universitaire scriptieprijzen worden voorgedragen door hun faculteit. Eersteprijswinnaar Charlotte van der Voort is door de faculteit Geesteswetenschappen naar voren geschoven. Zij bestudeerde dilemmatische argumentatie. Dat wil zeggen: een argument waarbij twee contradictoire alternatieven gepresenteerd worden die naar dezelfde conclusie leiden. De jury vindt dat Van der Voort een originele en substantiële bijdrage aan de argumentatietheorie heeft geleverd door klassieke retorica, moderne logica en pragma-dialectische argumentatietheorie met elkaar te integreren en te illustreren aan de hand van eigentijdse voorbeelden. Van der Voort is beloond met 3000 euro. Ze werkt momenteel als student-assistent bij het onderzoek naar ‘argumentative style’.

Tweede en derde prijs

De tweede prijs (2000 euro) was voor Tim Lubbers (Rechtsgeleerdheid) die vanuit historisch-juridisch perspectief de oorsprong van beperkte aansprakelijkheid van de reder onderzocht. Hij was gefascineerd door het gegeven uit circa 1600 dat schade aangericht door een schip kon worden afgedaan door het afstaan van het schip aan de benadeelde.

De derde prijs (1000 euro) was voor Marieke van Winkelhoff (Archeologie). Zij stelde een algemeen geaccepteerd idee ter discussie. Namelijk dat glazen vaatwerk gedeponeerd in Merovingische graven gerelateerd moet worden aan het drinkgelag en het nuttigen van maaltijden rondom een begrafenis. Haar alternatieve visie is dat glazen vaatwerk als lamp gebruikt kan zijn. Dit heeft ingrijpende consequenties voor de interpretatie van het grafritueel in de Merovingische tijd.

Leidse Universitaire Scriptieprijzen

Een uitmuntende scriptie, het meest indrukwekkende verslag of de beste onderzoeksvraag. Het LUF stimuleert ambitieuze studenten met verschillende prijzen om alles uit zichzelf te halen. De Leidse Universitaire Scriptieprijzen passen perfect in deze traditie. Elke faculteit mag één scriptie voordragen voor de Scriptieprijzen. De Scriptieprijzen worden mogelijk gemaakt door het Fonds Minerva Reünisten Jaren 1957/1961/1965

Bannerfoto: Marc de Haan
Foto in tekst: Charlotte van der Voort

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.