Universiteit Leiden

nl en

Maarten Bogaards en Alex Reuneker winnen Academische Jaarprijzen MdnL

Op 30 oktober 2021 zijn tijdens de jaarlijkse laureatenmiddag van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MdNL) de Academische Jaarprijzen 2021 uitgereikt. Dit jaar vielen twee wetenschappers verbonden aan het LUCL in de prijzen: Maarten Bogaards voor de beste scriptie op het gebied van de Nederlandse taalkunde en Alex Reuneker voor het beste academische artikel.

Maarten Bogaards

Zoals in het juryrapport staat, onderzoekt Maarten Bogaards zijn scriptie ‘Sitting stuck and standing scribbled. Productivity, structure, and meaning of posture verbs combined with a complementive past participle in Dutch’ combinaties van houdingswerkwoorden en voltooid deelwoorden (bijvoorbeeld zit opgeborgen, staat geschreven, ligt begraven). De jury vindt zijn vraagstelling origineel en is van mening dat zijn onderzoek veel vragen voor vervolgonderzoek levert. 

Alex Reuneker

De prijs voor het beste academische artikel op het gebied van de Nederlandse taalkunde ging naar Alex Reuneker voor zijn artikel ‘Clause order and syntactic integration patterns in Dutch conditionals in: Linguistics in the Netherlands 37 (2020), p. 119-134’. Dit onderzoek gaat over de volgorde van hoofd- en bijzin in voorwaardelijke zinnen (als…dan) en laat zien dat de syntactische integratie samenhangt met tekstmodus (schrijf- versus spreektaal) en register (formeel versus informeel), aldus het juryrapport. De jury oordeelt o.a. dat zijn onderzoek goed is opgezet en ruimte biedt voor vervolgonderzoek.

De Academische Jaarprijzen van de MdNL worden afwisselend voor taal- en voor letterkundig onderzoek uitgereikt. Hiermee wil het MdNL veelbelovende onderzoekers op het gebeid van taal- en letterkundig onderzoek stimuleren. Het volledige juryrapport is hier te lezen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.