Universiteit Leiden

nl en

Expertmeeting uniformering rechtsbescherming in het funderend onderwijs

Stijn Voskamp (universitair docent civiel recht) en Jochem Streefkerk (advocaat onderwijsrecht) begeleidden een expertmeeting met praktijkdeskundigen onderwijsrecht en wisselden gedachten uit over uniformering van rechtsbescherming in het primair en voortgezet onderwijs.

Voskamp en Streefkerk hebben zich in een onderzoek voor stichting Onderwijsgeschillen gebogen over mogelijkheden voor uniformering van aan de rechtspraak voorafgaande onafhankelijke geschillenbeslechting in het primair en voortgezet onderwijs, waar het geschillen betreft omtrent beslissingen van een school tot weigering van toelating, schorsing en verwijdering van een leerling. Op dit moment wordt de rechtsbescherming in die situaties wel als gefragmenteerd (over verschillende instanties) en beperkt (voor bepaalde beslissingen) beschouwd. Voskamp en Streefkerk deden op basis van hun analyse een aanzet voor een aanpassing van het wettelijke systeem van geschilbeslechting, om te komen tot een eenduidiger rechtsbescherming in het funderend onderwijs.

De tussenrapportage van hun onderzoek hebben zij op 1 september 2021 besproken tijdens een expertmeeting bij Onderwijsgeschillen in aanwezigheid van praktijkdeskundigen, zoals leden van de Geschillencommissie passend onderwijs, onderwijsrechtadvocaten en onderwijsrechtgeleerden. Het voornemen is om het rapport te verwerken in één of twee publicaties in een onderwijsrechtelijk tijdschrift.

Voskamp en Streefkerk kijken terug op een mooie bijeenkomst en hebben interessante input van de aanwezigen gekregen voor vervolgonderzoek. In overleg met prof. Paul Zoontjens, voorzitter programmabestuur Expertisecentrum Onderwijsgeschillen en Cécile de Vos, directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen, worden mogelijke lijnen voor vervolgonderzoek verder uitgezet.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.