Universiteit Leiden

nl en

Jeroen ten Voorde benoemd tot hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht

Jeroen ten Voorde is per 1 oktober 2021 benoemd tot hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Hiermee volgt hij Tineke Cleiren op die in september met emeritaat is gegaan.

Jeroen ten Voorde

Jeroen ten Voorde heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als specialisatie Strafrecht en Criminologie, waarna hij in 2007 aan diezelfde universiteit is gepromoveerd op het proefschrift 'Cultuur als verweer', een onderzoek op het snijvlak van het strafrecht en de rechtsfilosofie. In 2007 werd hij benoemd tot universitair docent straf- en strafprocesrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden, waar hij in 2011 werd bevorderd tot universitair hoofddocent. Daarnaast werd hij in 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie (leerstoel Leo Polak) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In zijn onderzoek richt Jeroen ten Voorde zich op uiteenlopende vraagstukken op het gebied van het materiële strafrecht en de strafrechtsfilosofie. Zo heeft hij in het verleden onder meer gepubliceerd over eergerelateerd geweld en over noodweer, eigenrichting en geweldgebruik door de politie. In zijn huidige onderzoek richt hij zich in het bijzonder op seksuele misdrijven en vermogensdelicten in de digitale wereld en op de toekomst van het Wetboek van Strafrecht.

In zijn onderzoek werkt hij veelvuldig samen met collega's uit andere wetenschapsdisciplines en combineert hij uiteenlopende onderzoeksmethoden. Zo benadert hij het strafrecht graag vanuit grondslagentheoretisch perspectief, maar heeft hij ook de nodige ervaring opgedaan met sociaalwetenschappelijk onderzoek. Gezien de actualiteit en maatschappelijke relevantie van zijn onderzoeksthema’s is Jeroen ten Voorde een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.

Ook is Jeroen ten Voorde een ervaren docent die zeer wordt gewaardeerd door zijn studenten. In de master Straf- en strafprocesrecht verzorgt hij onder meer de vakken Fundamenten en Bijzonder straf(proces)recht. Ook verzorgt hij veelvuldig postacademisch onderwijs over tal van strafrechtelijke thema's.

Naast zijn eigen onderzoek en onderwijs begeleidt Jeroen ten Voorde verschillende proefschriften. Ook is hij nauw betrokken bij het bestuur en de organisatie van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, onder meer als programmacoördinator van het facultaire onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, Effectivity. Ook is hij nauw betrokken bij het universitaire stimuleringsprogramma Social Resilience and Security en het speerpunt Conflictoplossende instituties van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid.

Naast zijn werkzaamheden aan de universiteit verricht Jeroen ten Voorde diverse nevenwerkzaamheden, waaronder het rechter-plaatsvervangerschap in de Rechtbank Noord-Holland en het raadsheer-plaatsvervangerschap in het Gerechtshof Den Haag. Ook is hij lid van de redactie van het tijdschrift Proces, vaste auteur van onder meer Tekst & Commentaar Strafrecht, gastannotator van de Nederlandse Jurisprudentie en lid van het bestuur van de Prof. A.E.J. Moddermanstichting ter bevordering van het onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.