Universiteit Leiden

nl en

Vidi-financiering voor zeven wetenschappers Universiteit Leiden

Van malariaparasieten als vaccin tot het beslissingsproces van topambtenaren onderzoeken: zeven wetenschappers van de Universiteit Leiden hebben een Vidi-financiering toegekend gekregen van wetenschapsfinancier NWO. Met deze beurs van 800.000 euro kunnen de onderzoekers de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn opzetten.

De Vidi-financieringen zijn gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma, dat gericht is op het stimuleren van nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. In totaal kregen 78 onderzoekers dit jaar een Vidi. De zeven projecten van Leidse wetenschappers staan hieronder beschreven.

Een recept vinden om op commando celtypen te fabriceren - Anna Alemany

Ons lichaam bestaat uit verschillende typen cellen met verschillende functies, terwijl alle cellen dezelfde genetische informatie bevatten. Anna Alemany wil gaan uitzoeken wat de wiskundige regels zijn waarmee verschillende cel-identiteiten worden gevormd. Deze wiskundige regels gaan ons helpen om specifieke celtypen te generen uit stamcellen van patiënten.

Druppels en vezels: de fysica van de neurodegeneratie - Louise Jawerth

Het ontstaan van eiwitvezels in neuronen leidt tot neurodegeneratie en ziekte. Deze eiwitvezels ontstaan uit vloeistofachtige eiwitdruppels, die worden gevonden in gezonde neuronen. Om dit proces beter te begrijpen en te kunnen voorkomen, bestuderen Louise Jawerth en haar team welke mechanismen ertoe leiden dat die eiwitdruppels uitgroeien tot vezels.

Het EU-grondrecht 'De vrijheid van kunsten en wetenschappen' - Vasiliki Kosta

Universiteiten opereren steeds vaker als ondernemingen die concurreren op de markt, worden bestuurd als bedrijven en worden verondersteld politiek-economische belangen te dienen. De Covid-19-crisis kan dit versterken. In dit project gaat Vasiliki Kosta de inhoud van het EU-grondrecht ‘De vrijheid van kunsten en wetenschappen’ nader bepalen, om de rechtmatigheid van deze ontwikkeling te testen.

Ongelijkheid in gezondheid: Staatsvorming en de impact op het menselijk lichaam - Sarah Schrader

Sociale ongelijkheid heeft een directe weerslag op gezondheid in de moderne wereld. In dit project onderzoekt Sarah Schrader gezondheidsverschillen aan de hand van menselijke skeletresten in de oude Kushite-cultuur (2.500-1.500 BCE). Schrader en haar team bestuderen de impact van staatsvorming om zo een beter beeld te krijgen van ongelijkheid en de invloed hiervan op gezondheid.

Aandachtige ambtenaren? - Joris van der Voet

Topambtenaren opereren in een overvloed van informatie en onduidelijke politieke doelstellingen. Hoe zij hun aandacht verdelen bepaalt of en hoe de overheid reageert op maatschappelijke uitdagingen. Joris van der Voet onderzoekt welke uitdagingen topambtenaren prioriteren, hoe zij tot probleemdefinities komen, en hoe zij beleidsoplossingen genereren.

Malariaparasieten over de tolweg - Meta Roestenberg

Een goed werkend malariavaccin is hard nodig. Genetisch verzwakte malariaparasieten kunnen geen ziekte veroorzaken, en zijn daarom heel geschikt om het immuunsysteem te trainen. Om van genetisch verzwakte malaria parasieten heel krachtige vaccins te maken, wil Meta Roestenberg er voor zorgen dat de vaccin-parasiet nog beter herkend wordt.

Graven onder de oppervlakte: de chroniciteit van reumatoïde artritis begrijpen - Uli Scherer

Reumatoïde artritis is een chronische auto-immuunziekte die opvlamt als de behandeling stopt. Al eerder is ontdekt dat specifieke afweercellen ondanks behandeling aanhoudend actief blijven. Uli Scherer wil in zijn onderzoek single cel-technologie gebruiken om deze immunologische ziekteactiviteit te begrijpen, de cellen tot rust te brengen en zo de chroniciteit van reumatoïde artritis te doorbreken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.