Universiteit Leiden

nl en

KNAW-subsidie voor het project ‘Religiewetenschap in het voortgezet onderwijs’

Markus Altena Davidsen en collega’s Michaël van der Meer, Maurits Berger en Kim Beerden hebben een subsidie ontvangen van de KNAW-Pilotfonds Wetenschapscommunicatie. Ze gaan de 10.000 euro inzetten voor een Inspiratieboek voor vo-docenten godsdienst/levensbeschouwing.

De levensbeschouwelijke diversiteit van de samenleving groeit, en daarmee groeit ook de behoefte aan religieuze geletterdheid. Daarom zet Markus Altena Davidsen zich samen met collega’s van het Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR) zich sinds 2016 structureel in voor een versterking van het Nederlandse onderwijs over levensbeschouwing en religie. Een grootschalige conferentie over de religiewetenschappelijke inbreng in het onderwijs gaf in 2016 hiervoor het startsignaal, en sindsdien hebben Leidse religiewetenschappers regelmatig studiedagen georganiseerd voor docenten (bijvoorbeeld over islam voor docenten geschiedenis en over boeddhisme voor docenten godsdienst/levensbeschouwing), artikelen gepubliceerd in het docentenvakblad Narthex (onder andere de reeks ‘Religiekunde in de lespraktijk’), gastlessen verzorgd op middelbare scholen (onder andere ‘Star Wars en religie') en advies gegeven aan makers van onderwijsmethoden. Momenteel is Markus Altena Davidsen gedeeltelijk gedetacheerd aan het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs (LERVO), een samenwerkingsverband van alle universitaire en hbo-opleidingen docent godsdienst/levensbeschouwing, de docentenvereniging VDLG en de profielorganisaties voor christelijk onderwijs (Verus) en openbaar onderwijs (VOS/ABB), waar hij ruim een jaar leiding geeft aan een team van docenten en opleiders die een landelijk ‘Basiscurriculum Levensbeschouwing en Religie’ ontwikkelen voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Religiewetenschappers uit Leiden zijn kortom druk bezig om in samenwerking met collega’s van andere universiteiten, hbo-instellingen en vo-scholen, en in overleg met het ministerie van onderwijs en andere relevante overheidsinstanties, het onderwijs over levensbeschouwing en religie in Nederland te versterken. Omdat Universiteit Leiden graag de vo-docenten van de toekomst wil opleiden, is in 2020 de nieuwe geïntegreerde, tweejarige educatieve masteropleiding Religie en Levensbeschouwing gelanceerd.

Inspiratieboek Levensbeschouwing en Religie

Het curriculumteam dat Markus Altena Davidsen binnen Expertisecentrum LERVO leidt werkt aan een curriculum voor het vakgebied levensbeschouwing en religie, en als verdieping en toelichting bij dat curriculum wil het team een Inspiratieboek Levensbeschouwing en Religie uitgeven. In het Inspiratieboek schrijven wetenschappers en vo-docenten over de belangrijkste onderwerpen, perspectieven en werkvormen van het vakgebied. De Leidse religiewetenschappers willen de 10.000 euro van de KNAW-subsidie inzetten voor de publicatie van het Inspiratieboek. Ze gaan ook inhoudelijk bijdragen, onder andere aan de hoofdstukken over islam, antieke religies en populaire cultuur in het onderwijs. Markus Altena Davidsen redigeert het Inspiratieboek. Het team hoopt dat het Inspiratieboek begin 2023 wordt gepubliceerd.

Meer weten of meewerken aan het Inspiratieboek: contact dr. Markus Altena Davidsen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.