Universiteit Leiden

nl en

Tycho de Graaf wint VBR Publicatieprijs

Tycho de Graaf heeft op 9 april 2021 de publicatieprijs 2019 van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (VBR) gewonnen voor zijn NJB-artikel 'De kwalificatie van bitcoins'.

De VBR Publicatieprijs werd in 2009 ingesteld ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de VBR en wordt jaarlijks toegekend aan de auteur van het wetenschappelijk tijdschriftartikel dat de meest belangwekkende bijdrage leverde aan de kennis en verbetering van het burgerlijk recht in brede zin.

In zijn artikel ging Tycho destijds in op de juridische kwalificatie van bitcoins. Daartoe zette hij eerst uiteen hoe de techniek werkt, om vervolgens de technische werkelijkheid juridisch te weerspiegelen. Gefocust werd daarbij op de privésleutel, de wallet waarin die sleutel is opgeborgen en de drager waarop de wallet staat. Alleen daarmee kan namelijk in technische zin over de bitcoins worden beschikt.

Onderzocht werd of het bitcoinsysteem vanuit verbintenisrechtelijk perspectief aangemerkt kan worden als een meerpartijenovereenkomst en vervolgens of bitcoins als waardepapieren kunnen worden gezien. Daarbij was het doel tot een juridische kwalificatie te komen die in overeenstemming is met de technische werkelijkheid en daarmee duidelijkheid te krijgen over de vraag hoe bitcoins moeten worden overgedragen, bezwaard, beslagen en geëxecuteerd. De publicatie is hier te vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.