Universiteit Leiden

nl en

Webinar over kinderen en jongvolwassenen in juridische procedures

Op vrijdag 16 april vindt de webinar 'Children and young adults in contact with the law: Systemic vulnerabilities and institutional responses' plaats. Deze webinar wordt georganiseerd door Eva Schmidt LL.M, Dr. Anna Pivaty (Radboud Universiteit/ Universiteit Maastricht) and Dr. Stephanie Rap, met steun van het Netherlands Network of Human Rights Research.

Achtergrond

Kinderen en jongvolwassenen worden vaak beschouwd als kwetsbare deelnemers in juridische procedures. De recente visie op het probleem van kwetsbaarheid binnen het domein van mensenrechten, is dat kwetsbaarheid niet een ('aangeboren') kenmerk is van bepaalde individuen of groepen, maar dat het (mede) gecreëerd wordt door het rechtssysteem zelf. Individuen kunnen 'kwetsbaar' zijn tegenover het rechtssysteem (dat wil zeggen: zich in een kwetsbare positie bevinden), omdat dit systeem onvoldoende rekening houdt met diversiteit, of belemmeringen opwerpt voor hun effectieve participatie.

Tijdens deze webinar zal het idee worden onderzocht van systemische tekortkomingen, die kunnen leiden tot een grotere kwetsbaarheid van kinderen en jongvolwassenen in verschillende juridische procedures. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de ‘verborgen’ of ‘opkomende’ factoren die tot kwetsbaarheid leiden (in tegenstelling tot de traditionele factoren, zoals adolescentie of mate van volwassenheid). Het doel van dit seminar is te komen tot een beter begrip van het begrip ‘kwetsbaarheid’ van kinderen en jongvolwassenen die met het recht in aanraking komen.

Programma

Het evenement begint met een keynote speech van Ann Skelton, hoogleraar aan de Universiteit van Pretoria en gasthoogleraar aan de Universiteit Leiden, en lid van het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind. Vervolgens zal een internationale groep onderzoekers hun onderzoek presenteren tijdens twee verschillende panels. Tijdens het derde panel zullen uitgenodigde aio’s en post-doc onderzoekers hun onderzoeksideeën over gerelateerde onderwerpen pitchen. Het volledige programma, met informatie over alle presentaties en sprekers, is hier te vinden

Registratie

Registratie is mogelijk tot 9 april, via dit online formulier. Deelname aan dit evenement is gratis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.