Universiteit Leiden

nl en

Cursus | Seminar

Seminar: Policing in tijden van Covid-19

Datum
dinsdag 1 december 2020 - vrijdag 4 december 2020
Locatie
Locatie: Online

Inzichten en uitdagingen van veiligheidsactoren

Het seminar 'Policing in tijden van Covid-19 -  Inzichten en uitdagingen van veiligheidsactoren' vindt online plaats op 1, 3 en 4 december. Je kunt je voor alle workshops aanmelden of er een of twee kiezen. Het seminar is een samenwerking tussen Het Centre for Professional Learning, de Politieacademie en de Nationale Politie.

Het seminar belicht het handelen van verschillende veiligheidsactoren tegen de achtergrond van de huidige coronacrisis. Welke veranderingen  zijn er aan het licht gekomen? Welke knelpunten zijn de afgelopen periode uitvergroot, welke gezichtspunten zijn er veranderd? Wat zijn de lessons learned en hoe kunnen die binnen de keten bijdragen aan verdere vak ontwikkeling? 

Tijdens het seminar worden diverse partijen in de veiligheidsketen bij elkaar gebracht, om kennis te delen, gezamenlijk te reflecteren op het handelen van  hun respectievelijke organisaties, inzicht te krijgen in de bredere context en na te denken over wat goed gaat en wat beter kan. 

De doelgroep bestaat uit professionals die actief zijn op het gebied van veiligheid of daar onderzoek naar doen. Het gaat daarbij om medewerkers van de Politie en ketenpartners, zoals het Openbaar Ministerie (OM), de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), gemeenten, ministeries, Reclassering, Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en andere relevante partijen.  De achtergronden van de deelnemers kunnen variëren van strategisch tot tactisch en operationeel.

Op deze website vindt u alle informatie over het seminar 'Policing in tijden van Covid-19':

Voor vragen over het seminar kunt u mailen naar learning@fgga.leidenuniv.nl. Voor dringende zaken kunt u terecht bij onze programmaleider mr. Hans Dekker.

Meer informatie over de Seminar: Policing in tijden van Covid-19

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.