Universiteit Leiden

nl en

Pieter Tops vanaf 1 juli bijzonder Hoogleraar Ondermijningsstudies Universiteit Leiden

Om haar onderzoeksfunctie te ondersteunen en te verbinden met de academische wereld, ondersteunt de Politieacademie enkele bijzondere leerstoelen. Vanaf 1 juli 2020 bekleedt Pieter Tops de bijzondere leerstoel Ondermijningstudies. De Leerstoel is ondergebracht bij Instituut Security and Global Affairs (ISGA) binnen de Faculteit Governance and Global Affairs. Pieter Tops is lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie. Hij doet onderzoek naar (lokale) democratie en naar ondermijnende criminaliteit.

 

Pieter Tops over zijn aanstelling; ‘Ik kijk er naar uit om mijn kennis met studenten te delen en om daarmee ook de relatie tussen de politie en de universitaire wereld te versterken. Mijn onderzoek zal zich vooral gaan richten op een internationale vergelijking van ondermijnende (drugs)criminaliteit: wat is ondermijning en welke specifieke vorm en omvang heeft die in Nederland?’. 

 

Bijzondere leerstoel Ondermijningsstudies

Pieter Tops zal zich onder meer bezig gaan houden met het bijdragen aan het onderwijs van ISGA en publiceren op het gebied van ondermijning en georganiseerde misdaad in de breedste zin. Daarnaast kan via deze leerstoel een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het maatschappelijk debat op het gebied van ondermijning en georganiseerde misdaad. Tops richt zich op de aanpak daarvan en in het bijzonder op de samenwerking tussen de politie en de andere betrokken organisaties, ook in internationaal perspectief

Ondermijning

De problematiek van ‘ondermijning’ heeft de afgelopen jaren in Nederland snel aan belangrijkheid gewonnen, en heeft een stevige positie gekregen op de agenda’s van de instituties die zich met misdaadbestrijding bezighouden, zoals de Politie en het Openbaar Ministerie, maar ook op die van het nationale en lokale bestuur.

Bij ondermijning gaat om de effecten van georganiseerde criminaliteit op de samenleving: wat doet georganiseerde criminaliteit met een samenleving? Samengevat is het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld: de bedreiging van de integriteit van bedrijfsleven, financiële wereld en openbaar bestuur en de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken. 

Instituut Security and Global Affairs

De Bijzondere Leerstoel zal gevestigd zijn in het Instituut Security and Global Affairs (ISGA) binnen de Faculteit Governance and Global Affairs. ISGA is opgezet in 2016 en heeft in een korte tijd een sterk nationaal en internationaal profiel opgebouwd in onderzoek naar, en onderwijs op, het gebied van veiligheid, (contra)terrorisme, cyberveiligheid en inlichtingendiensten.  

ISGA maakt deel uit van de Faculteit Governance & Global Affairs (FGGA). FGGA is de jongste faculteit van de Universiteit Leiden en is gevestigd in Den Haag. De onderwijs- en onderzoeksmissie van FGGA is het bestuderen van wereldwijd opkomende sociaaleconomische uitdagingen zoals terrorisme, klimaatverandering, georganiseerde misdaad en economische crises vanuit een multi- en interdisciplinair perspectief.

De Politieacademie

De Politieacademie is het opleidings- en kennisinstituut ten behoeve van de Nationale Politie. Zij heeft een eigen onderzoeks- en kennisgroep (onder leiding van prof. dr. E. Bakker) waaraan een aantal lectoren (acht) en onderzoekers (ongeveer twintig) zijn verbonden. Samen met de politie heeft de onderzoeksgroep van de Politieacademie een strategische onderzoeksagenda opgesteld, die formeel is vastgesteld door het ministerie van J&V. In de ontwikkeling en uitvoering van onderzoek is de Politieacademie zelfstandig.  
Om haar onderzoeksfunctie te ondersteunen en te verbinden met de academische wereld, ondersteunt de Politieacademie enkele bijzondere leerstoelen.
 

Pieter Tops
In 1990 promoveerde Tops (1956) aan de Universiteit Leiden op het proefschrift “Afspiegeling en afspraak: coalitietheorie en collegevorming in Nederlandse gemeenten (1946-1986)”. Van 1994 tot 2018 bekleedde hij de functie van Hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. In 2017 kreeg Tops landelijke bekendheid na de publicatie van het boek “De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken”, dat hij samen met journalist Jan Tromp van de Volkskrant schreef. Hier volgde in januari 2018 het boek "Een ongetemde buurt. Achterstand, ondernemingszin en criminaliteit in een volksbuurt" over de Vogeltjesbuurt in Tilburg. Ook publiceerde hij in 2018 het onderzoeksrapport “Waar een klein land groot in kan zijn. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar”.  Van 2006-2013 was Tops lid van het College van Bestuur van de Politieacademie. 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.