Universiteit Leiden

nl en

Wat doet decentralisatie met de democratie?

Politicoloog Wouter Veenendaal (Universiteit Leiden) ontvangt een Vidi-beurs van de belangrijkste Nederlandse wetenschapsfinancier NWO. Hiermee kan hij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten. Veenendaal et al. gaan analyseren welke gevolgen decentralisatie en regionalisering hebben voor de democratie in Europese landen.

Kwaliteit van de lokale democratie

Veenendaal is gefascineerd door wat je zou kunnen noemen ‘de schaal van de politiek’, zoals blijkt uit zijn recente boek Population and Politics: The Impact of Scale. Zijn Vidi-project, getiteld The Democratic Consequences of Decentralisation, gaat in op een vraag die relevant is voor theoretici, praktijkpolitici én burgers: ‘Zou de politiek kleinschaliger moeten worden georganiseerd, zodat burgers direct in contact staan met hun politici?’

Veenendaal legt uit: ‘Gedurende de afgelopen decennia hebben vrijwel alle Europese landen steeds meer taken overgedragen aan kleine regio’s en gemeenten. Wij gaan onderzoeken wat deze decentralisatie van de macht doet met de kwaliteit en de performance van de lokale democratie. We gaan een uitgebreide statistische analyse maken en ook een aantal gemeenten met elkaar vergelijken. We bestuderen casus uit IJsland, Italië, Switzerland en Nederland.’

Curiosity-driven and innovative research

De Vidi-beurzen maken deel uit van het Talentprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij zijn bedoeld voor op onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren onderzoek op postdoc-niveau hebben verricht en hebben aangetoond vernieuwende ideeën te genereren en deze succesvol zelfstandig tot ontwikkeling te kunnen brengen. Criteria voor toekenning van een Vidi zijn de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek en de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoek.

In Vidi-ronde van 2019 ontving NWO 503 aanvragen. Daarvan zijn er 81 gehonoreerd. Een Vidi-beurs bedraagt maximaal € 800.000. Met de subsidie mag de laureaat een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en één of meer onderzoekers aanstellen.

‘Zeer vereerd’

Daarmee is een Vidi niet alleen een prestigieuze, maar ook een substantiële onderzoekssubsidie. Veenendaal: ‘Ik ben zeer vereerd dat ik deze Vidi-beurs mag ontvangen. En ik zie ernaar uit met dit project van start te gaan!’

Meer Leidse laureaten

Naast politicoloog Wouter Veenendaal waren nog 10 andere onderzoekers van de Universiteit Leiden succesvol in de Vidi-ronde 2019. Meer over hun projecten vindt u hier:

NWO Vidi grant for 11 Leiden researchers

Het Instituut Politieke Wetenschap boekte nog een mooi succes in de 2019-ronde: Tom Theuns sleepte een Vidi in de wacht.

Democratie beschermen in de Europese Unie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.