Universiteit Leiden

nl en

Drie Vici’s voor Leidse wetenschappers

Drie Leidse onderzoekers ontvangen ieder een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het gaat om historicus Cátia Antunes, celbioloog Dennis Claessen en archeoloog Marie Soressi. Met deze premie kunnen ze de komende vijf jaar een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

De Vici-beurs is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies voor gevorderde onderzoekers in Nederland.  

Historicus Cátia Antunes: Rijk geworden van andermans koloniën?

De discussie over Nederlands koloniale verleden gaat doorgaans voorbij aan de economische voordelen die door Nederlandse bedrijven behaald werden in de koloniale rijken van Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje. Dit project brengt de hierdoor gegenereerde welvaart in kaart en geeft een nieuwe wending aan het debat over het Nederlandse koloniaal verleden.

Celbioloog Dennis Claessen: Hoe onzichtbare bacteriën opportunistisch worden

Vrijwel alle bacteriën bouwen een celwand die bescherming biedt tegen schadelijke effecten. Toch blijken sommige bacteriën zich, verrassenderwijs, in stressvolle omstandigheden te kunnen ontdoen van deze celwand. De celbioloog gaat onderzoeken hoe bacteriën dit doen en ze juist profijt kunnen hebben van deze celwandloze toestand.

Archeoloog Marie Soressi: Wat van Neanderthalers beklijft

In Europa stuitten de immigrerende voorouders van huidige Europeanen ongeveer 40.000 jaar geleden op Neanderthalers. Dit interdisciplinaire project onderzoekt wat er toen precies gebeurd is en in welke mate de successen van deze immigranten het gevolg zijn van ‘hybridisering’ (vermenging) en andere interacties met lokale Neanderthalers.

Vernieuwingsimpuls: over de Vici

De Vici-financiering is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen en een goede coach zijn voor jonge onderzoekers. Naast de Vici’s zijn er twee andere beurzen: de Veni-financiering (voor pas gepromoveerden, tot 3 jaar na promotie) en de Vidi-financiering (voor ervaren postdocs, tot 8 jaar na promotie).

Bron: NWO
Mail de redactie

 

Toekenningen

In totaal dienden in deze Vici-ronde 242 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 32 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 13%.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.