Universiteit Leiden

nl en

Vertraging mondkapjesplicht? ‘Onze snelste wet was erdoor in drie dagen’

Het kabinet wilde op 13 oktober slagkracht tonen door met ingang van 14 oktober 22.00 uur in openbare binnenruimten het dragen van mondkapjes te verplichten. Maar het wordt waarschijnlijk toch 1 november. Helemaal niet nodig, tweette de Leidse staatsrechtdeskundige Wim Voermans op 14 oktober. Het kan binnen drie of vier dagen.

Waarom is het zo ingewikkeld om een mondkapjesplicht in te voeren?

‘Dat is omdat daardoor het recht op de persoonlijke levenssfeer wordt beperkt. Dat recht is als grondrecht in artikel 10 van onze Grondwet verankerd en kan alleen via een parlementaire wet – gemaakt door regering en parlement samen – worden beperkt. Een minister alleen, het kabinet of een voorzitter van een veiligheidsregio, kan een dergelijke grondrechtenbeperkende verplichting niet opleggen; dat kan alleen onze hoogste wetgever.’

Mondkapjesplicht Voermans
Prof. Wim Voermans

In uw tweet van vanmorgen zegt u dat het in vier dagen geregeld kan zijn. Maar het kabinet denkt twee weken nodig te hebben. Hoe zit dat?

‘Ik denk dat het kabinet afwacht tot de Coronawet - die al door de Tweede Kamer is aanvaard - ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen. De behandeling is voorzien op 26 oktober 2020. Dan kan die Coronawet op 1 november in werking treden. De Coronawet is zo’n parlementaire wet die grondrechten kan beperken en artikel 58f. lid 4  van die wet maakt de instelling van een mondkapjesplicht mogelijk.’

‘Als je sneller wil kun je proberen om los van de aanstaande Coronawet alsnog een wetsvoorstel ten aanzien van een mondkapjesplicht met spoed door het wetgevingsproces loodsen. De invoering van onze snelst tot stand gekomen wet, het 'Bevriezingswetje eigen risico zorgverzekering' uit 2017, nam niet meer dan drie dagen in beslag. Als het snel moet, kan het ook heel snel. Ik weet natuurlijk niet of de regering voor dit scenario gaat kiezen.’

De Universiteit Leiden gaat zelf waarschijnlijk al per 15 oktober mondkapjes verplicht stellen in haar gebouwen. Waarom mag dat wel?

‘De gebouwen van de universiteit zijn geen gewone openbare ruimten. Ze zijn in eigendom, althans in beheer, van onze universiteit zelf. En dus mogen wij zelf huisregels vaststellen voor gebruikers en bezoekers van die gebouwen.’

Foto bovenaan de pagina: Ani Kolleshi op Unsplash
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.