Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Marieke van Haaren

Coördinator Honours College


Naam Drs. M.G.P. van Haaren
Telefoon +31 71 527 6544
E-mail m.g.p.van.haaren@ha.leidenuniv.nl

Marieke van Haaren (1965) heeft ‘onderwijs’ als rode draad in haar werk; na communicatiefuncties vervuld te hebben bij het ministerie van OCenW en de onderwijsinspectie, is zij nu 7 jaar werkzaam bij de Universiteit Leiden, waarvan 3 1/2 jaar bij het ICLON/ Pre-University College. 
Zij heeft een brede ervaring in de communicatie: in- en externe communicatie, (eind)redactie van uiteenlopende media, tekstschrijven, ontwikkeling van websites en organisatie van diverse evenementen (symposia, universitaire evenementen). 
Binnen het Pre-University College specialiseerde zij zich meer inhoudelijk, met name op het gebied van specifieke kenmerken van onderwijs aan getalenteerde scholieren/ studenten. Verder heeft zij ervaring als projectleider van diverse projecten binnen het Pre-University College en het ICLON. 
Als Coördinator van het Honours College is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van universiteitsbrede activiteiten in het Honours College, waaronder de communicatie en werving, en de ondersteuning van faculteiten bij de ontwikkeling van het Honours College. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van de honours community.

Geen relevante nevenwerkzaamheden