Universiteit Leiden

nl en

Marieke van Haaren

Projectmanager Leren met de Stad

Naam
Drs. M.G.P. van Haaren
Telefoon
+31 71 527 6544
E-mail
m.g.p.van.haaren@ha.leidenuniv.nl

Het project 'Leren met de Stad' heeft als doel om een samenwerkingsstructuur op te zetten tussen universiteit, hogeschool, gemeente en maatschappelijke organisaties, om maatschappelijke vraagstukken in Leiden te verbinden met onderwijs en onderzoek. Studenten kunnen leren aan de hand van echte ervaringen in de stad; dit draagt bij aan actief burgerschap, grotere maatschappelijke realiteitszin en betrokkenheid, maar ook aan de ontwikkeling van transferable skills en arbeidsmarktvoorbereiding. Gemeente en inwoners profiteren van de kennis in het Leidse (hoger) onderwijs, maar zijn zelf ook de specialisten met kennis.

Meer informatie over Marieke van Haaren

Marieke van Haaren (1965) heeft onderwijs als rode draad in haar werk; na communicatiefuncties vervuld te hebben bij het ministerie van OCW, de onderwijsinspectie en een gemeente, is zij nu 17 jaar werkzaam bij de Universiteit Leiden, in diverse functies.

Naast haar brede ervaring in de communicatie, heeft Marieke zich binnen de universiteit gespecialiseerd in coördinatie en organisatie van onderwijs, met name op het gebied van onderwijs aan getalenteerde scholieren en studenten. Tussen 2010 en 2019 was zij als Coördinator van het Honours College (HC) verantwoordelijk voor de coördinatie van de universiteitsbrede activiteiten in het Honours College: de ontwikkeling van het Honours College, de communicatie en werving en de ondersteuning van faculteiten bij de organisatie van het HC. Zij werkte daarbij nauw samen met de zeven faculteiten. De laatste 3 jaar was Marieke ook voorzitter van het landelijke netwerk van universitaire honoursprogramma’s, en medevoorzitter van het gezamenlijke netwerk van de honoursprogramma’s van hogescholen en universiteiten.

Projectmanager Leren met de Stad

  • LURIS
  • Directie & Ondersteuning

Werkadres

PLNT
Langegracht 70
2312NV Leiden

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.