Universiteit Leiden

nl en

Jannemieke Ouwerkerk nieuwe promovendidecaan: ‘Intrinsieke motivatie cruciaal’

Hoogleraar Europees Strafrecht Jannemieke Ouwerkerk gaat vanaf 1 oktober naast het hoogleraarschap aan de slag als promovendidecaan bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ze kijkt ernaar uit deze functie te vervullen.

Jannemieke Ouwerkerk

In de functie van promovendidecaan zal ze promovendi ondersteuning bieden bij het verloop en de voortgang van hun promotieonderzoek. 'Dat zal het meest zichtbaar zijn in de startgesprekken die met nieuwe promovendi worden gevoerd en waarbij promovendi onder meer worden geïnformeerd over het promotietraject en over de rol van de promovendidecaan, alsook in de evaluatiegesprekken die tegen het einde van het eerste jaar met elke promovendus en diens promotoren wordt gevoerd, naar goede gewoonte in het bijzijn van een externe beoordelaar', vertelt Ouwerkerk. 'Daarnaast zal ik meedenken over promovendibeleid, waaronder de opleiding van promovendi. En natuurlijk zijn de promovendidecanen, naast de promotoren, een belangrijk aanspreekpunt voor promovendi die over hun onderzoek en alles eromheen willen praten.'

Als promovendicaan volgt Ouwerkerk Masja van Meeteren op. Zij begon eerder dit jaar als hoogleraar bij de Radboud Universiteit en hoewel ze nog twee dagen per week aan de Universiteit Leiden blijft werken, stopt ze per 1 oktober 2020 als promovendidecaan. Ouwerkerk ziet ernaar uit om haar op te volgen. 'Als hoogleraar vind ik promovendibegeleiding een van mijn belangrijkste taken. Promovendi zijn meestal jonge onderzoekers die vanwege hun potentieel zijn geselecteerd om promotieonderzoek te verrichten, dat wil zeggen: de proeve van bekwaamheid af te leggen dat hij of zij zelfstandig wetenschappelijk onderzoek kan opzetten en verrichten. Zo bezien bouwen wij met het goed opleiden van promovendi aan de toekomst van de (rechts)wetenschap. Een promovendidecaan vervult daar naast de promotoren en dagelijkse begeleiders een eigen rol in. Die rol spreekt mij temeer aan vanwege de vele contacten in de gehele faculteit met (nieuwe) promovendi en hun begeleiders.'

Goed op weg

Ouwerkerk studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Tilburg. Uit eigen ervaring weet ze dus hoe belangrijk het is dat promovendi goed op weg worden geholpen. 'Zo neem ik mee dat voor promovendi die hun studie aan een andere universiteit, of zelfs in een ander land, hebben gevolgd het tijd kan kosten om de structuren en gebruiken van een voor hen nieuwe universiteit te leren kennen. Zelf kwam ik na mijn studie aan de Universiteit Utrecht terecht aan de Universiteit van Tilburg. Ik weet dus hoe prettig het is als iemand dan de tijd neemt om een en ander uit te leggen over de nieuwe werkomgeving en bereid is vragen daarover te beantwoorden, hoe basaal die vragen ook zijn.'

Wie gedreven wordt door een intrinsieke motivatie voor de inhoud, heeft er meer en langer plezier in.

Ook weet ze dat een sterke intrinsieke drijfveer onontbeerlijk is om te kunnen promoveren. 'Toen ik zelf promovendus was, kwam ik wel eens promovendi tegen die meer met de status van een doctorstitel bezig waren dan met de inhoud. De kans is dan veel groter dat de eindstreep niet wordt gehaald of dat het onderzoek meer en meer als molensteen om de nek wordt ervaren. Wie gedreven wordt door een intrinsieke motivatie voor de inhoud, heeft er meer en langer plezier in. Ik vind het belangrijk dat mee te geven en uit te stralen én er, met wie dat wil en uiteraard naast de begeleiders, over mee te denken hoe dat plezier zoveel mogelijk te behouden.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.