Universiteit Leiden

nl en

Masja van Meeteren zwaait af als promovendidecaan

Masja van Meteren stopt per 1 september als promovendidecaan bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ze kijkt terug op een waardevolle en leerzame tijd.

Masja van Meeteren

Als promovendidecaan was Van Meeteren de afgelopen vier jaar samen met Jean-Pierre van der Rest verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Graduate School. 'Gezamenlijk hebben we een hoop zaken aangepakt. Zo hebben we op basis van informatie uit enquêtes en focusgroepen met promovendi belangrijke beleidswijzigingen doorgevoerd in de opleiding van promovendi', vertelt ze. 'We hebben handboeken gemaakt voor startende promovendi en begeleiders waarin alle regels, rechten en plichten rondom promotietrajecten worden uitgelegd. En we hebben het format voor de Opleidings-en Begeleidingsplan (OBP) drastisch herzien. Deze beleidsmatige aspecten van mijn functie als promovendidecaan, de samenwerking met de portefeuillehouder onderzoek, het onderzoeksbestuur en de staf van het Meijers Instituut heb ik zeer waardevol gevonden en ik heb er enorm veel van geleerd.'

Maar het leukste was toch het contact met promovendi, zegt Van Meeteren. 'Ik heb promovendi geïnformeerd over het promotietraject aan onze faculteit in startgesprekken. Ik heb  evaluatiegesprekken (go/no-go gesprekken) gevoerd waarin ik veel van het mooie promotieonderzoek van deze faculteit voorbij heb zien komen. Door de jaren heen ben ik voor veel promovendi een belangrijk aanspreekpunt geweest om promotiezaken te bespreken, naast de eigen begeleiders. Het was enorm inspirerend om met jonge onderzoekers over hun onderzoek en alles wat daarbij komt kijken te denken en te praten.'

Sinds 1 maart heeft Van Meeteren een nieuwe functie als Hoogleraar Criminologie aan de Radboud Universiteit (0,6 fte). 'Hoewel ik nog steeds twee dagen in de week aan onze faculteit blijf, merk ik dat het werk als promovendidecaan er niet meer goed in past. Bovendien is het na vier jaar ook wel tijd om het stokje aan iemand anders over te geven.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.