Universiteit Leiden

nl en

Alumna Akke de Hoog: ‘Mijn werk leert me om te denken in mogelijkheden’

Akke de Hoog (26) helpt uitgeprocedeerde asielzoekers bij hun toekomstoriëntatie en een zelfstandige terugkeer naar hun land van herkomst. Tijdens haar master leerde ze over migratie en de invloed van internationale politiek, klimaat en economie op verschillende migratiestromen, migratiewetgeving en -beleid. ‘De uitkomst van deze globale ontwikkelingen zie je op lokaal niveau terug bij de mensen die je begeleidt.’

Alumna: Akke de Hoog. Baan: Projectmedewerker/counselor VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Studies: MA Cities, Migration, and Global Interdependence. Afgestudeerd in 2019.

Update september 2022: Inmiddels is Akke de Hoog projectleider bij VluchtelingenWerk West.

Werkgever: Marije Horrevorts. Functie: Projectcoördinator/counselor VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland.

Akke, wat doe je zoal op je werk?

‘Met cliënten voer ik gesprekken over uitgeprocedeerd raken en over de toekomst wanneer zij geen juridisch perspectief meer hebben in Nederland. Samen maken we een toekomstplan en onderzoeken we of terugkeer duurzaam en veilig gerealiseerd kan worden. Dit houdt in dat we belemmeringen in kaart brengen en bijvoorbeeld moeten onderzoeken of de nodige medicatie beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst. Maar ook kijken we naar de talenten van de cliënt en mogelijkheden voor een nieuwe start. Als iemand gaat terugkeren naar het land van herkomst wordt hij of zij verder begeleid door een lokale samenwerkingspartner van Vluchtelingenwerk. Deze partner is altijd een onafhankelijke organisatie (ngo), onderdeel van een Europees netwerk. Zij helpen de cliënt een jaar lang bij de re-integratie en de obstakels die daarbij komen kijken.’

Akke de Hoog | Foto © Quincy Engelhardt

Hoe ben je bij VluchtelingenWerk terecht gekomen?

‘Door mijn studieachtergrond ben ik altijd geïnteresseerd geweest in het in contact komen met mensen met verschillende culturele achtergronden. Daarnaast ben ik pragmatisch en ik denk graag mee over oplossingen. Het project sprak mij aan omdat het hulp biedt aan mensen die in een ontzettend moeilijke situatie zitten maar waar ze zelf de vrijheid houden om te beslissen over hun toekomst. Het op persoonlijk niveau begeleiden van mensen is bovendien een waardevol aspect voor mij. Voordat ik hier kwam werken ben ik anderhalf jaar lang vrijwilliger geweest bij VluchtelingenWerk. Toen ik klaar was met studeren kwam er een functie vrij waar ik mij volledig kon richten op de begeleiding van cliënten. Dit was een uitgelezen kans voor mij!’

Wat vind je het leukst aan je werk?

‘Mijn werk is leuk omdat ik mensen ontmoet waar ik anders niet mee in contact was gekomen. Ik hou van werken in teamverband en ik heb leuke collega’s met verschillende achtergronden; we hebben veel steun aan elkaar. Wij helpen elkaar ook om zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. Mijn werk dwingt me om verder te kijken dan alleen naar de situatie van de betrokkenen; de mensen waar ik mee te maken heb zitten altijd in een lastige situatie, maar daarnaast zijn het ook veerkrachtige personen met dromen, talenten en wensen voor de toekomst. Mijn werk leert mij daarom ook om te denken in mogelijkheden.’

Welke kwaliteiten, die nodig zijn voor dit werk, vond je in Akke, Marije?

‘Akke is heel erg internationaal georiënteerd en weet veel van verschillende culturen en religies, dat is heel handig bij dit werk. Akke heeft tijdens haar studie veel buitenlandervaring opgedaan. Zo studeerde ze in Israël en liep ze stage bij een Palestijnse vrouwenorganisatie in Oost-Jeruzalem. Daarnaast heeft ze veel gereisd in Libanon, hierdoor heeft ze inzicht gekregen in verschillende talen, tradities en omgangsvormen. Interculturele communicatie in deze baan is erg belangrijk en door deze ervaringen gaat Akke dit ontzettend goed af. Het werk kan erg heftig zijn maar Akke is niet snel overrompeld.’

Marije Horrevorts | Foto © Quincy Engelhardt

Akke, aan welke vaardigheden die je tijdens je studie opdeed heb je het meest?

‘In mijn studie heb ik geleerd dat niet alles vaststaat en dat mijn waarheid niet dé waarheid hoeft te zijn. Iedereen heeft een ander narratief, en dat vormt hoe je naar de wereld kijkt. Dit is belangrijk in een project waarbij de keuzevrijheid uiteindelijk bij de cliënt zelf ligt. Tijdens mijn master heb ik veel geleerd over migratie en de verschillende raakvlakken van migratie. Zo ook de impact van de geschiedenis, de internationale politiek, het klimaat en economie op verschillende migratiestromen, migratiewetgeving en -beleid. De uitkomst van deze globale ontwikkelingen zie je op lokaal niveau terug bij de mensen die je begeleidt. Ook heb ik geleerd hoe ik snel grote delen informatie tot me kan nemen. In mijn werk heb ik te maken met uitgebreide dossiers over personen, deze vaardigheid is dus noodzakelijk.’

Marije, welke toegevoegde waarde heeft Akkes achtergrond in de Geesteswetenschappen?

‘Bij een studie in de Geesteswetenschappen leer je niet uit te gaan van één waarheid en ben je onderzoekend. Je leert kritisch te denken en analytisch te werk te gaan. In dit werk gebruik je dat.  Mijn ervaring is dan ook dat dit ervoor zorgt dat mensen met een achtergrond in de Geesteswetenschappen flexibeler zijn.’

Wat kun je andere studenten aanraden die binnenkort de arbeidsmarkt betreden?

Akke: ‘Doe vrijwilligerswerk. Niet alleen omdat het goed is om met verschillende mensen in contact te komen, maar ook omdat het een laagdrempelige manier is om een organisatie te leren kennen. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan tijdens mijn studie en het leerde mij veel over wat ik leuk vind en wat ik later wilde doen. Ik heb daarnaast ook altijd een bijbaan gehad, bijvoorbeeld in de horeca. Dit klinkt misschien als een druk schema maar het leert je om gedisciplineerd te plannen. Hierdoor was het was voor mij makkelijk om na mijn studietijd over te gaan in een werkritme.’

Marije: ‘Zorg dat je vrijwilligerswerk, een bijbaan of een stage doet. Het hebben van werkethiek en het begrijpen hoe een organisatiestructuur in elkaar zit is erg belangrijk bij het vinden van een baan. Een voorbeeld? Bij het selecteren van vrijwilligers die nog student zijn, of net afgestudeerd, kijken wij altijd naar wat iemand naast zijn/haar studie heeft gedaan.’

Werken in tijden van corona

Akke: ‘Ook ons werk moest online gebeuren. We hebben het contact met onze cliënten onderhouden door middel van (video)bellen. Gesprekken over terugkeer zijn lastig omdat terugkeer op dit moment vaak onmogelijk is vanwege het ontbreken van vliegverkeer of begeleiding in het land van herkomst. Daarnaast was er voor sommige cliënten ook zorg om huisvesting, want hoe kan je thuisblijven als je geen huis hebt? Of alleen een plekje in de nachtopvang? Dit was voor ons, maar natuurlijk vooral voor onze cliënten, een grote uitdaging.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.