Universiteit Leiden

nl en

Barend Barentsen over de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid

Het kabinet besloot om vanwege het coronavirus bijzondere maatregelen te nemen. Op het terrein van het arbeidsrecht is één van de meest besproken maatregelen (en voor de praktijk één van de belangrijkste) de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Het doel van deze maatregel is om zo veel mogelijk banen van werknemers te behouden door noodlijdende werkgevers te ondersteunen. Bij omzetverlies kunnen ze tot 90% van de loonkosten gecompenseerd krijgen.
In dit videocollege bespreekt Barentsen, hoogleraar arbeidsrecht de ins en outs van deze noodmaatregel, waarbij de subsidiebedragen aan het slot van het college zijn versimpeld tot maandbedragen. Op aandringen van de Tweede Kamer wordt de NOW overigens aangepast, voor seizoensafhankelijke bedrijven en voor werkmaatschappijen van groepen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.