Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Anneke Wurth

Vakdidacticus Nederlands

Naam Drs. J.G.R. Wurth
Telefoon +31 71 527 7162
E-mail j.g.r.wurth@iclon.leidenuniv.nl

Drs. Anneke Wurth (1977) is werkzaam als vakdidacticus Nederlands en lerarenopleider aan het ICLON, Universiteit Leiden. Hiervoor was ze werkzaam in het voortgezet onderwijs als eerstegraads docent Nederlands, opleidingsco√∂rdinator, begeleider op school en faalangstreductietrainer. In haar studie en docentschap in het voortgezet onderwijs kon het vakdomein Mondelinge taalvaardigheid rekenen op haar warme belangstelling. Ze doet momenteel vakdidactisch onderzoek naar dit vakdomein. 

Anneke onderzoekt hoe de huidige lespraktijk bij mondelinge taalvaardigheid (havo en vwo bovenbouw) eruit ziet en hoe deze verbeterd kan worden. Hiertoe interviewt ze bovenbouwdocenten Nederlands, verricht ze literatuuronderzoek en is ze bezig met ontwerponderzoek. 

Geen relevante nevenwerkzaamheden