Universiteit Leiden

nl en

Symposium constitutionalisering internationale kinderrechten

Het symposium wordt georganiseerd door de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag

In Zuid-Afrika wordt er al 20 jaar geprocedeerd voor het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika over kinderrechten, die via een clausule in de Zuid-Afrikaanse Grondwet van 1996 zijn verankerd. De jurisprudentie die daar het product van is, wordt veel geanalyseerd en is een bron  van  inspiratie voor landen die overwegen om kinderrechten een plaats in hun grondwet te geven. Niet langer is het Hof van Zuid-Afrika het enige constitutionele hof dat spraakmakende uitspraken op het gebied van  kinderrechten doet.

Dit symposium poogt de doorwerking van internationale kinderrechten in nationale rechtsstelsels door contitutionalisering in kaart te brengen en zo verder onderzoek en discussies op dit gebied aan te moedigen. Prof. Julia Sloth-Nielsen (professor of Children's rights in the developing world aan de Universiteit Leiden) en prof. Ton Liefaard (vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en UNICEF hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit Leiden) zijn de initiatiefnemers van dit symposium.

Het symposium vindt plaats op 4 december, in de Oude Sterrewacht in Leiden. Tijdens het symposium zullen onder andere mevr. Meda Couzens, promovenda aan de Universiteit Leiden die de bestendiging van kinderrechten door nationale rechtbanken onderzoekt, prof.  U. Kilkelly, prof. K. Sandberg, prof. A. Skelton, prof. J. Todres en prof. N. Espejo-Yaksic spreken.

U kunt zich aanmelden voor dit symposium.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.