Universiteit Leiden

nl en

Masterscriptie over kinderrechten? Ding mee naar de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2019

De Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en kinderrechtenorganisatie Defence for Children loven dit najaar voor de zevende keer de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uit.

In november 2012 werd deze scriptieprijs ingesteld ter ere van prof. Jaap Doek vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, binnen Nederland en wereldwijd.

Deze scriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs. Inmiddels is de prijs ook opengesteld voor kandidaten uit het Nederlandse Caribisch gebied, Suriname en Vlaanderen.

Prijs en voorwaarden

Deelnemers aan de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs maken kans op een georganiseerde reis naar Genève, inclusief een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité, een geldprijs ter waarde van € 500,00 vrij te besteden. Voor beoordeling komen in aanmerking masterscripties (Nederlands en Engelstalig)  die in het afgelopen academisch jaar (1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019) met minimaal een 8 of hoger zijn beoordeeld. De deadline voor het inleveren van de masterscriptie is 1 oktober 2019, 12:00 uur. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de voorwaarden het reglement.

Jury

De jury bestaat uit een aantal deskundigen met bijzondere verdiensten op het gebied van kinderrechten:
Jaap Doek (voorzitter), emeritus hoogleraar Jeugdrecht (Vrije Universiteit Amsterdam);
Ton Liefaard, vice-decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid en UNICEF-hoogleraar Kinderrechten (Universiteit Leiden);
Sharon Detrick, senior juridisch adviseur, PhD, Defence for Children;
Karin Arts, hoogleraar Internationaal recht en ontwikkeling (ISS Den Haag, deel van Erasmus Universiteit Rotterdam);
Wouter Vandenhole,
hoogleraar Human and children's rights aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Antwerpen.

Contact

Vragen over de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs? Neem contact op met het secretariaat van de Afdeling Jeugdrecht. Dit kan via de e-mail jeugdrecht@law.leidenuniv.nl of telefonisch (071-5276056).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.