Universiteit Leiden

nl en

Alumni gaan voor het Europees Parlement

Kan niet missen natuurlijk: van de kandidaten op wie je 23 mei kunt stemmen, hebben er veertien aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Wij vroegen er vier naar hun drijfveren en ambities. In dit artikel: Conny van Stralen – alumna Duits – en Maurice Hoogeveen, die geschiedenis studeerde.

‘Ik wil het internet veilig en open houden voor iedereen’


Conny van Stralen (1960), 19 op de lijst van D66. Afgestudeerd bij Duitse taal- en letterkunde in 1983. Werkt als beleidsmedewerker bij de Statenfractie van Noord-Holland en woont in Overveen en Koedijk.

Jij studeerde Duits, maar werd na je studie softwarespecialist en marketing directeur. Hoe is dat zo gelopen? ‘Ik ben begonnen als vertaler van Duitse software naar het Nederlands. Om dat goed te doen, heb ik cursussen gevolgd om de software goed te begrijpen en werd zo softwarespecialist. Later heb ik ook een marketingopleiding gedaan. Met mijn studie doe ik niet zo veel meer: af en toe een Duits boek lezen, een Kreuzworträtsel oplossen en naar Duitsland gaan om de taal bij te houden.’

Wat was voor jou de aanleiding om politiek actief te worden? ‘Betrokkenheid bij mijn omgeving en de drive om de verworvenheden van onze geweldige samenleving te behouden: een samenleving waar iedereen vrij kan zijn, die kansen biedt om je te ontplooien en een prachtig land om in te leven. Ik was al langer lid van D66 en werd benaderd voor het oprichten van een lokale afdeling.’

Kun je een paar successen noemen die je als raadslid hebt bereikt? ‘Ik heb gezorgd dat er op het dak van het nieuwe gemeentehuis zonnepanelen kwamen – toen nog geen gemeengoed – en dat er verwarming met aardwarmte kwam. Ik was betrokken bij de opvang van een grote groep vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in een voormalig kloostergebouw. Ik heb beleid laten maken voor het behoud van lanen met bomen en – last but not least – ik heb voor wielrenners een bordje op de "Col du Kopje van Bloemendaal" weten te realiseren!’

Wat hoop je te helpen veranderen als je lid zou worden van het Europese Parlement? ‘Ik vind het heel belangrijk om het internet open en veilig houden voor iedereen. Ik wil heel Europa laten draaien op duurzame energie uit de eigen regio en meer ondersteuning voor, maar ook meer druk op boeren voor duurzame voedselvoorziening.’

‘Veel politici hebben nog nooit een bedrijf van binnen gezien’


Maurice Hoogeveen (1983), 11 op de VVD-lijst. Afgestudeerd bij Geschiedenis in 2010, werkt bij KPN als senior adviseur public affairs en woont in Den Haag.

Tijdens je master Europese geschiedenis heb je je gespecialiseerd in armoede, onderklasse en migratiegeschiedenis. Zijn dit ook nog steeds ‘jouw’ thema’s? ‘Mijn opa’s en oma’s leefden in wat wij nu extreme armoede zouden noemen. Ook migranten komen vaak terecht aan de onderkant van de samenleving en moeten zich invechten in bestaande verbanden, zoals ik ook moest als eerstegeneratiestudent. Wij leven nu in een van de rijkste, gezondste en gelukkigste landen ooit. Om die privileges te behouden, moeten we elke dag knokken om te zorgen dat we onze vrije, open en op vooruitgang gerichte liberale samenleving behouden. Daarom ben ik de politiek in gegaan.’

Je hebt als persoonlijk medewerker in de Tweede Kamer gewerkt, was ondernemer werkt nu bij KPN. Wat valt jou op als ervaringsdeskundige in politiek én bedrijfsleven? ‘Deze werelden kennen elkaar slecht. Veel politici en ambtenaren hebben nog nooit een bedrijf van binnen gezien. Ook zijn ministeries zich niet altijd bewust van de wetten en regels die de andere ministeries produceren. Het forse totaalpakket komt in een soort spekkoek aan wetten en regels terecht bij bedrijven.’

‘Andersom begrijpen mensen in bedrijven niet altijd dat ambtenaren en politici elke dag belangen moeten afwegen. Dat iedereen blij is met het hoge voorzieningenniveau in Nederland, maar dat daar wel een bepaald belastingtarief bij komt kijken. Meer begrip voor elkaar zou leiden tot betere wetgeving met meer draagvlak.’

 Wat is voor jou de belangrijkste drijfveer om deel uit te willen maken van het Europese Parlement? ‘Europa is veel dichterbij dan je denkt. Dat besefte ik toen na de migratiecrisis in 2015 honderden statushouders een huis moesten krijgen in Leiden, ondanks de overspannen woningmarkt. Dat kwam omdat Europa niet in staat was te voorkomen dat er een ongecontroleerde migratiestroom deze kant opkwam.’

 ‘De EU is hard nodig om problemen aan te pakken die niet bij de grens stoppen, van veiligheid tot privacy en technologie. Met duidelijke Europese standaarden voor veiligheid en privacy, kunnen we ons als één markt organiseren en zo voorkomen dat we afhankelijk worden van technologie uit China en de VS.’

Heeft die laatste opmerking iets te maken met jouw bachelor-scriptie over de opkomst van het westen? ‘Europa en de VS zijn in de geschiedenis relatief kort dominant geweest. De ‘opkomst’ van China is feitelijk teruggaan naar de historisch normale situatie. Het verschil is dat wij het nu merken. We moeten in Europa samenwerken om te zorgen dat we niet afhankelijk worden van China, want dat zou ten koste gaan van onze vrije samenleving. Dat wil ik voorkomen. Daarom wil ik de Europese politiek in.’

Tekst: Rianne Lindhout
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.