Universiteit Leiden

nl en

Studenten in gesprek over stress in het LUMC

Studentenwelzijn speelt een steeds grotere rol onder studenten en docenten. Het thema stond daarom centraal tijdens het symposium ‘Geen tijd voor Stress’, dat woensdag 27 februari werd georganiseerd in het LUMC door de Studentenraad (SR) en de Student Advies Commissie (SAC). Doel van de bijeenkomst was om stress onder studenten bespreekbaar te maken en om op zoek te gaan naar oplossingen.

Stress onder studenten

Uit een rondvraag door middel van het programma Mentimeter bleek dat bijna iedereen in de zaal wel eens last heeft van mentale druk. De 5 workshops op het symposium waren dan ook goed gevuld. Er werd gemediteerd met Adriaan Norbart, Mirjam Kemmeren van De Geneeskundestudent gaf uitleg over burn-outs en met Kirsten Lelieveld werd gediscussieerd over de invloed van sociale druk. Huisarts Pieter Barnhoorn ging met deelnemers in gesprek over stress, en geneeskundestudent Abdullah Khawar besprak stress in relatie tot het curriculum en het nieuwe Raamplan Artsopleiding.  

Na de interactieve workshopronde vond de plenaire lezing ‘Leven met een 7’ van Pieter Barnhoorn plaats. Barnhoorn besprak het 'verborgen curriculum' van geneeskunde: dat je altijd maar moet excelleren, op allerlei vlakken. Dit legt een enorme mentale druk op studenten, wat in het uiterste geval zelfs kan leiden tot burn-out.

Wat te doen tegen stress

Barnhoorn concludeerde dat door meerdere mensen oplossingen gezocht moeten worden, maar dat de student zelf vooral zijn of haar houding tegenover stressoren, bijvoorbeeld coschappen, kan veranderen. Studenten zouden zich mee moeten laten wiegen: als een geboorteritueel voor een baby, die nog niks kan, maar ook nog niks hoeft te kunnen. Het socialisatieproces van worden opgenomen in de 'volwassen' artsenwereld, verloopt vanzelf; laat je dus lekker meedeinen.

Ook werd er tijdens het symposium gediscussieerd over stress onder studenten. Student Maarten Wille, docent-arts Sven Mieog, onderwijskundig adviseur Adriaan Norbart en opleidingsdirecteur master Vitality & Ageing Jacobijn Gussekloo bespraken de volgende stellingen:

  • De vele aandacht voor stress zorgt voor een vergroting van het probleem
  • Stressreductie is de verantwoordelijkheid van de student zelf
  • De opleiding moet geen extracurriculaire activiteiten promoten die gericht zijn op het verbeteren van het CV

Brainstormen over stress

In samenwerking met onder andere het Onderwijs Expertise Centrum (OEC) organiseert de SR een brainstormsessie over studentenwelzijn en stress voor alle studenten, docenten, artsen en medewerkers van het LUMC. Hierbij is het doel in kaart te brengen welke stressoren specifiek zijn voor de studentenpopulatie van het LUMC en wat hiervoor mogelijke oplossingen kunnen zijn. Lijkt het je leuk om hierover mee te denken, of wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar m.c.voorhoeve@lumc.nl!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.