Universiteit Leiden

nl en

Uniek nieuwsfeitje – 100 gemeenschappelijke publicaties!

Sinds 1993 doen de economen Kees Goudswaard en Koen Caminada veel gezamenlijk onderzoek op het terrein van sociale zekerheid, verdelingsvraagstukken en pensioenen. Vandaag bereikten zij een mijlpaal – hun 100ste gemeenschappelijke publicatie.

Nummer 100 is illustratief voor hun werk: een uitgebreid Working Paper met aanvullende technische achtergronddocumentatie gebaseerd op een omvangrijke door hen zelf samengestelde database die vervolgens aan het publiek en andere onderzoekers ter beschikking wordt gesteld om verder onderzoek te kunnen doen (open access via Leiden Law School / Economics / Data). Deze keer brachten Caminada en Goudswaard in kaart hoe het zit met de effecten van het sociale stelsel op omvang en samenstelling van armoede in 49 landen voor de periode 1967-2016. Deze coproductie is mede tot stand gebracht via samenwerking met hun twee voormalige promovendi Jinxian Wang (thans Central South University China) en Chen Wang (thans Shanghai University of Finance and Economics).

Klik hier voor de lijst van 100 gemeenschappelijke publicaties van Kees Goudswaard & Koen Caminada

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.