Universiteit Leiden

nl en

Afdeling Jeugdrecht brengt bezoek aan Dushi Huis

Op dinsdag 12 februari hebben prof. mr. drs. Mariëlle Bruning, mr Apollonia Bolscher en mr. Denise Verkroost van de afdeling Jeugdrecht samen met Georgien Hakkert van SOS Kinderdorpen een bezoek gebracht aan een Dushi Huis in Den Haag.

In de Dushi huizen wordt aan kinderen en jongeren die niet meer bij hun ouders kunnen wonen, een veilige woonplek geboden. De kinderen hebben vaak al binnen de pleegzorg op verschillende plekken gewoond. In de Dushi huizen wordt gewerkt op basis van vijf bouwstenen: basisvertrouwen en stressreductie, grondtoon en leefklimaat, pedagogisch handelen, persoonlijke kracht en zelfregie en ouders en loyaliteit. Daarnaast worden trainingsprogramma's aangeboden in het Dushi Leerhuis, waarbij de vijf bouwstenen een grote rol spelen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het Dushi Huis

Tijdens het bezoek is onder andere gesproken over de oprichting van de Dushi huizen door Alex de Bokx. De onderzoekers kregen niet alleen meer te horen over het prachtige werk dat het team van Dushi Huis verricht, maar ook werd gesproken over de mogelijkheden en belemmeringen van de huidige wetgeving. Het was voor alle aanwezigen een inspirerende middag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.